آسياب ميكسر آسياب ميكسر

مرجع مقالات رسمي دام طيور

عدم تعادل در جيره

نبود كلسيم يا عدم تعادل در جيره هم در سنگ ادراري دخالت دارااست . كلسيم مي بايست دو برابر فسفر باشد درحالي كه دانه هاي غلات موجود در جيره چهل برابر فسفر عمده از كلسيم دارا هستند .زماني كه تراز فسفر در جيره بيش از مرحله كلسيم باشد فسفر مي تواند با منيزيم در مثانه تشكيل بلورهاي سنگي را دهد . كريستال ها در مجراي ادراري گير مي نمايند .اين مشكل بيشتر در متاع نر هست بخصوص در قوچ زيرا مجراي ادراي زياد طولاني تر و باريك تر از ميش و بز ميباشد .در صورتي‌كه انسداد شديد باشد و بز نتواند ادرار كند . مثانه ممكن است دچار پارگي شود ومنجر به مرگ ناگهاني شود . .نسبت كلسيم به فسفر مطلوب براي پيشگيري بسيار اصلي است .
آسياب ميكسر
White Muscle Disease بيماري عضله سپيد ناشي از نبود سلنيم در جيره هست .بزها نسبت به گاو و گوسفند به بيماري عضله سپيد مضاعف حياتي خيس مي‌باشند .سلنيم ياور با ويتامين E كار مي نمايد بعنوان يك آنتي اكسيدان در ماهيچه‌ها فعاليت مي كند .هنگامي كه سلنيوم در جيره ناچيز است،راديكال هاي آزاد اكسيداتيو در عضله آسيب چشم بوجود مي آيد ودر بافت عضلاني منجر ايجاد رگه هاي سپيد به خصوص در ماهيچه قلب خواهد شد .بزغاله قربانيان عادي مي باشند .بزغاله هايي كه ضعيف مي‌باشند در ايستادن دچار ايراد هستند . سلنيوم معمولا يك جز جداناشدني از مواد معدني مي باشد . همينطور مي بضاعت و توان در قالب تزريقي همراه با ويتامين E مهيا شود .هنگام تهيه كامل كننده هاي سلنيوم به بزها بسيار با توجه انجام دهيد .تحقيقات كمي در رابطه با اثرات مصرف بيش از حد سلنيوم روي بز ها رخ مي گيرد اما سلنيوم در مقدار بالا براي بقيه گونه ها حيواني سمي مي‌باشد .مصرف سلنيوم بيش از حد سبب ريزش گيسو ، مشكل ها سم ،استفراغ،لرزش عضلاني ،مشكلات تنفسي و مرگ در گاو و گوسفند و بز خواهد شد . Polioencephalomalacia Polioencephalomalacia، كه همچنين به نام فلج اطفال بز است، ناشي از فقدان تيامين ميباشد به علت فقدان ويتامين B1حاصل مي شود شكمبه اندازه متعددي از تيامين را ايجاد مي كند اما در بعضا شرايط ،توليد تيامين ممكن است مسدود شود . Polioencephalomalacia منجر مي شود كه بافت ها در مغز از در بين مي رود . نشانه كلاسيك Polioencephalomalacia بز به پشت مي خوابند و سرش را به زمين مي زند و پاهايش به شدت توسعه مي يابد در صورتيكه خلل به اندازه كافي زود حل نشود تزريق تيامين مي تواند مشكل را حل كند .در صورتي‌كه آسيب مغزي بيش از حد شديد باشد بز به احتمال فراوان زنده نخواهد ماند . Prussic Acid Poisoning يك عدد از نگراني هاي مرسوم آن گاه از گردباد و يا در فصل‌پاييز برگ ها و شاخه هاي افتاده مي‌باشد كه براي خوردن بزها امن نيستند .درختان مشتمل بر درخت گيلاس ،آلو،هلو،زردآلوو بادام مي‌باشند .اين درختان دربردارنده اسيد پروسيك در بافتهاي آن‌ها هست .سورگوم هم حاوي اسيد پروسيك ميباشند . هنگاميكه بافتهاي گياهي جراحت ببيند بخصوص زماني كه شاخ و برگ مبتلا يخ زدگي و يا اين كه خشكسالي هستند ، اسيد پروسيك به سيانيد هيدروژن مرگبار تبديل مي شود،اين گياهان سينوژني ناميده مي شود .هيدروژن سيانيد مانع از نشر گلبول قرمز رنگ از اكسيژن بوسيله اتصال به هموگلوبين در محل اكسيژن مي شود . سود مرگ پر سرعت مي‌باشد . Nitrate Poisoning مسموميت نيترات و مسموميت اسيد پروسيك اكثر اوقات شبيه نيز ميباشند .گياهان ،از نيتروژن خاك براي ساختن بافتهاي گياهان استعمال مي نمايد . مسموميت با نيترات مي تواند اختلال در سورگوم باشد، به ويژه پس از آن كه با نيتروژن كوددهي شود و پس از فقدان باران اين مشكل عمده خواهد بود . سواي رطوبت كافي، نيترات در گره هاي گياهان تجمع مي يابد . نيتراتها گهگاه مي تواند به مرحله سمي در آب برسند .به تيتر نمونه آب بعد از بارندگي شديد در مزارع مي تواند مرحله نيترات در حوضچه ها و جريان ها ارتقاء مي يابد . نيترات آهن در مولكول هموگلوبين در خون تغيير و تحول مي دهند و ديگرقادرهموگلوبين ها به حمل اكسيژن نخواهد بود .تقريبا خون حيوان قهوه اي مي شود و مرگ پر سرعت حيوان را به يار خواهد داشت .بزها آلوده و كثيف به لحاظ ضعيف مي رسند و ممكن مي باشد تلو تلو بخورند و دماي بدن آن‌ها ذيل مي آيد .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/25 ساعت: ۰۸ توسط:makian03 :

معرفي رويكرد هاي جفتگيري در گوسفندان

معرفي رويكرد هاي جفتگيري در گوسفندان جفت گيري در گله گوسفندان معمولا به دو راه رخ مي گيرد .
آسياب ميكسر
جفتگيري طبيعي Natural Mating جفت گيري به صورت تلقيح مصنوعي Artificial Insemination جفت گيري طبيعي: جفت گيي طبيعي دربرگيرنده دو راه جفت گيري سنتي و جفت گيري طبيعي مي‌باشد . جفت گيري سنتي: منش جفت گيري سنتي در گله هاي گوسفند عشايري وجود دارد كه تمام روز ها سال گوسفندان نر و ماده در يك گله و كنار نيز ميباشند . در اين گونه گله ها تناسب خاصي در بين تعداد گوسفندان نر و ماده نميباشد و جفت گيري به صورت كاملا ارگانيك رخ مي گيرد . در اين دسته جفت گيري دامدار هيچگونه دخالتي نمي كند و هنگامي مختص براي جفت گيري تنطيم نمي نمايد . معايب راه جفت گيري سنتي: در اين گونه جفت گيري ممكن مي باشد گوسفندان ماده زيادي در بازه زماني جفت گيري قابليت و امكان باروري پيدا نكنند . در اين دسته گله ها معمولا اطلاعات گوسفندان نر و ماده و بره ها تصويب نمي شود . در اين مدل جفت گيري ممكن مي باشد گوسفند ماده پيش از زمان طبيعي يعني 15 ماهگي آبستن شود . معرفي رويه هاي جفتگيري در گوسفندان جفت گيري طبيعي: اين جور جفت گيري ارگانيك به شكل در اختيار گرفتن گرديده رخ مي گيرد . در اين جور جفت گيري دامدار بين تعداد گوسفندان نر و ماده تناسب خاصي برقرار مي نمايد براي نمونه هر گوسفند نر در ازاي 40 تا 50 گوسفند ماده در گله وجود خواهد داشت . در اين نوع جفتگيري دامدار 40 تا 50 گوسفند ماده را در بخش هاي جداگانه قرار مي دهند و بوسيله يك گوسفند نر والد برنده به شناسايي گوسفند ماده فحل خواهند شد . گوسفند نر فقط فحل ياب خير مي‌باشد اما براي جفت گيري مطلوب نمي باشد زيرا از نظر ژنتيكي مناسب نميباشد و صرفا اقتدار جنسي بالا دارااست . پوشش هايي بر روي اندام تناسلي گوسفند نر فحل ياب قرار مي دهند تا تنواند با گوسفند ماده جفت گيري نمايد و آن را حامله نمايد . ادله استعمال از اين گوسفندان فحل ياب امكان شناسايي فحل براي گوسفندان ماده هست . پس از اين تراز گوسفندان ماده شناسايي شده را آغل هايي ديگر در كنار گوسفند نر مناسب داراي صفات ژنتيكي برتر قرار داده و به بازه زماني 12 الي 24 ساعت بيرون نمي آورند . همچنين در اين مرحله مشخصات گوسفند نر و و ماده والد مي بايست ثبت شود . دوران بازه اجراي شيوه جفت گيري طبيعي در اختيار گرفتن گرديده 51 روز مي باشد كه در سه دوره فيس مي گيرد . براي بزها نيز زمان مقطع اجراي رويكرد جفت گيري طبيعي كنترل شده 60 روزه بوده كه در سه زمان بيست روزه فيس مي گيرد . اين روش، روشي دوچندان مناسب و ارگانيك براي تشخيص ميش هاي فحل هست زيرا تشخيص ميش هاي فحل به برهان داشتن دنبه فعاليت رنج است معرفي راه هاي جفتگيري در گوسفندان جفت گيري به شكل تلقيح مصنوعي Artificial Insemination اين روش، روشي امروزي براي حامله نمودن گوسفند است . اين رويكرد بخش اعظم براي انجام اصلاحات ژني رخ مي گيرد . براي اين نوع جفت گيري آغاز از قوچ دارنده صفات برتر اسپرم گيري مي شود و آن گاه به وسيله تفنگ تلقيح اين اسپرم ها را وارد تن گوسفند ماده مسئله حيث مي كنند .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/23 ساعت: ۰۸ توسط:makian03 :

كنسانتره 2/5 درصد جوجه گوشتي

كنسانتره 2/5 درصد جوجه گوشتي -تك مرحله تهيه و تنظيم فرمولاسيون كنسانتره جوجه گوشتي بر پايه آخري داده ها سويه راس به نحوي انجام گرديده مي‌باشد كه نياز ويتامين ­ها و مواد معدني كم ياب در جوجه گوشتي را به طور كامل تامين مي نمايد . پروفايل اسيدهاي آمينه و جيره­ هاي پيشنهادي براي اين كنسانتره با به كارگيري از خط مش تركيبي پروتئين ايده­ آل و اسيدهاي آمينه استاندارد گرديده ايلئومي (SIDAA) به شكلي تهيه شده است كه علاوه بر كاهش هزينه تمام شده براي ايجاد هر كيلوگرم گوشت، باعث به كاهش دفع نيتروژن و رطوبت در فضولات و ايجاد آمونياك در سالن رويش مي ­شود . تعيين افزودني­ ها در كنسانتره جوجه گوشتي لوتكامين به نحوي چهره مي­ گيرد كه باعث به بهبود موقعيت مورفولوژيك و جمعيت ميكروبي روده شده و سعي استعمال از مواد مغذي جيره بوسيله پرنده ارتقا يابد . اين محصول در پاكت­هاي كامپوزيت سه لايه بسته بندي مي ­شود و در حالت خشك، خنك و بدور از آفتاب تا چهار ماه پس از مورخ توليد، قابل مراقبت مي‌باشد .
آسياب ميكسر
از خصوصيت هاي اين كنسانتره به موردها زير مي بضاعت اشاره كرد: به كار گيري از سطح هاي بالا و نسبت ويژه اسيدهاي آمينه متيونين، ترئونين و ليزين به نحوي كه بيشترين همت در كنار كمترين افت لاشه را در گله سبب ساز ­شود . استفاده از اسيد آمينه ال والين به تيتر اسيد آمينه ضروري چهارم در تغذيه جوجه گوشتي كه مصرف آن قابليت و امكان كاهش مصرف كنجاله سويا و بهبود عملكرد را فراهم مي سازد . استعمال از سطح ها استاندارد ويتامين ­ها هم خواني بر آخرين كاتالوگ سويه راس 308 كه اين اصلي موجب بهبود همت و به ويژه ارتقا مقاومت به بيماري­هاي عفوني و تنش ­ها و كاهش تلفات در برهه زماني شيوع درگيري ها مي ­شود . افت­ ناگهاني پرورش در سنين بالا يك عدد از علامت ها متداول در شرايط نبود ويتامين ها ميباشد . ضروري به توضيح مي‌باشد كه تمام ويتامين ­هاي خالص جانور در محصولات لوتكامين از شركت هاي داراي اعتبار اروپايي تامين مي ­شود . مدل فيتاز از شاخص هاي اساسي اثر گذار بر كيفيت كنسانتره است . فيتاز موضوع به كار گيري در كنسانتره هاي لوتكامين از معتبرترين شركت هاي اروپايي تامين مي شود و گواه آن عدم گزارش چه بسا يك مورد ناهنجاري اسكلتي در گله هاي مصرف كننده طي پنج سال گذشته مي باشد . در فرمولاسيون كنسانتره لوتكامين از مونوكلسيم فسفات به جاي دي كلسيم فسفات به تيتر تنها مبداء تامين فسفر به كارگيري مي شود . از معايب دي كلسيم فسفات، امكان جذب تحت آن و سطح بالاي فلوئور و فلزات سنگين مي ­باشد كه مي تواند منجر پيدايش برخي از انواع خلل ها اسكلتي در گله جوجه گوشتي شود . در اين متاع علاوه بر صورت معدني موادسازنده واجب ماكرو، از صورت آلي (كيلاته) روي، مس و سلنيوم به كار گيري مي شود تا اندازه برداشت اين عناصر معدني را در تن به حداكثر رسانده و بازدارنده ايجاد معضلات متابوليك در گله جوجه گوشتي شود . در توليد كنسانتره جوجه گوشتي لوتكامين از ظريف ­ترين و به روزترين تكنولوژي توزين و ميكس ذيل نظارت ظريف كيفي به كار گيري مي شود . انجام آزمايشات مربوط به يكنواختي پراكنش مواد اول در مال كه نكته با اهميت در توليد اشكال كنسانتره و كامل كننده است، به كارگيري مي شود . محرك پرورش و ديگر افزودني هاي به فعاليت گرفته گرديده در اين كالا با در لحاظ گرفتن فصل، موقعيت اقليمي و مديريتي هر حوزه‌ و شيوع تضارب ها تعيين و استعمال مي شود .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/22 ساعت: ۱۰ توسط:makian03 :

موقعيت ساخت نبود مس ​در نشخواركنندگان

موقعيت ساخت نبود مس ​در نشخواركنندگان كمبود مس در نشخواركنندگان در سرتاسر جهان گزارش گرديده است . و نبود مس درمانگاهي و پايين درمانگاهي هر دو از حيث اقتصادي قابل دقت مي باشند . فقدان ميتواند بصورت نخستين و ثانويه باشد . آسياب ميكسر در وضعيت اوليه: فقدان مس در غذاي دام ميباشد . مراتع در اوايل بهار كه علوفه برنا مي‌باشند باندازه كافي مس ندارند و حيواناتي كه از اين مراتع تغذيه مي‌نمايند مستعد به ابتلاء ميباشند . بخصوص در صورتي‌كه خاك حيطه از نظر مس هم حاجتمند باشد . نبود مس بخش اعظم در بهار و فصل تابستان و عمده در مراتع ديده مي‌گردد . در حيواناتي كه محصور نگهداري مي گردند كمبود مس بندرت ديده ميگردد . زيرا معمولاً براي تغذيه اين دام‌ها از كنسانتره و علوفه كم آب به كارگيري مي شود و كنسانتره به مقدار كافي مس دارند و همينطور علف‌هايي كه براي كم آب شدن بكار ميروند بالغ هستند و علوفه بالغ بطور كلي از لحاظ موادتشكيل دهنده معدني غني‌تر از علوفه برنا مي باشند . گياهاني كه ميزان مس موجود در يك كيلوگرم از ماده خشكشان كمتر از ۳ ميلي‌گرم باشد ميتوانند منجر بروز عوارض درمانگاهي فقدان مس شوند و درصورتي كه اندازه مس در اين گياهان به (mg/kg۵-۳) رسد كمبود مس بصورت پايين درمانگاهي خود را نشان مي‌دهد . دام‌هاي جوان خيلي حساس‌تر از بالغين مي‌باشند و حساسيت گاو از گوسفند عمده مي‌باشد . ميزان مسئله احتياج به مس در گوساله‌ها ۲/۱ . بره‌ها ۱ تا ۵ و گوسفندان بالغ ۵ تا ۹ و گاو گوشتي و شيري ۸ تا۱۵ و گاو باردار ۱۳ تا ۲۰ ميلي گرم مس در يك كيلوگرم ماده خشك جيره غذايي است . فقدان ثانويه: فقدان مس در گوسفند ممكن است بعلت مقدار اضافي بر احتياج موليبدنوم در طعام باشد و بيماري بعلت اثر ناسازگاري بين دو عنصر به وجود بيايد . در اين شرايط بيماري را به اسم «موليبد نيوزيس» يا اين كه (Teart) مي خوانند و زيرا اسهال مداومي در بين ۸تا۱۰ روز به رنگ زرد مايل به سبز تا سياه از نشاني‌هاي مشخص آن هست از تارت به اسم «اسهال سياه گوسفند» نيز نام مي برند . به كارگيري از سولفات مس در علوفه و يا اين كه غذاهاي بي نياز از موليبدنوم هم باعث پيدايش اختلالات فوق در گوسفند مي‌شود و بر پايه پديده فوق عده‌اي معتقدند كه رابطه‌اي ميان سه عنصر موليبدنوم، گوگرد، مس وجود دارد به قسمي كه اثر محدودكننده يا ناسازگاري موليبدنوم روي مس صرفا در مجاورت عنصر گوگرد امكان‌پذير است . ميكروارگانيسم‌هاي جانور در شبكه نشخواركنندگان از گوگرد جانور در غذا كمي سولفيد ايجاد ميكنند . اين مقدار سولفيد با موليبدنوم مخلوط گرديده و تيوموليبدات مس ساخت مي گردد كه نامحلول بوده و جذب نمي‌شود . نسبت مطلوب بين مس و موليبدنوم (۵به۱) مي باشد . نسبت بحراني ۱/۲ است در فصل بهار موليبدنوم در گياهان فراوان مي باشد كه با نبود مس توام گرديده و پيدايش نبود تشديد ميشود .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/19 ساعت: ۰۸ توسط:makian03 :

وسائل و روشهاي كمكي براي تشخيص فحلي:

وسائل و روشهاي كمكي براي تشخيص فحلي: 1- استعمال از ركورد برداري و تابلوي توليد مثل: بي گمان مهم‌ترين امداد در تشخيص فحلي داشتن سيستم ركورد برداري مي باشد . يكي از روشهاي ركوردبرداري به كارگيري از تابلوي گردان توليد مثل مي باشد . يك تابلوي رئيس توليد نظير در خيلي از گاوداري ها به تيتر پرونده موقتا اطلاعات و وسيله براي امداد كردن به تصميم گيري مناسب مورد به كارگيري قرار مي گيرد . تابلو به 12 نصيب تقسيم شده هست و هر نصيب يك ماه را نشان مي دهد كه خويش به روزهاي آن ماه تقسيم مي شود . در هر روز اين تابلو به اندازه يك روز چرخانده مي شود . هر طرف شماره يا اين كه وسيله چسب دار داراي رنگ متفاوتي است . رنگ ها معمولا نكاتي نظير فحلي گاو، گاوهاي آبستن، گاوهاي فراهم براي تلقيح، گاوهاي كم آب را نشان مي دهند . بدين ترتيب گاودار مي تواند هر روز با نگاه كردن به تابلو گاوهايي كه انتظار مي فرآيند فحل شوند را شناسايي مي نمايد . آسياب ميكسر 2 - استفاده از دوربين مدار بسته: استفاده از دوربين و تلويزيون مي تواند وسيله اي اثرگذار براي مشخص كردن گاوهاي فحل باشد . روشن مي‌باشد كه هنگامي اين منش سود با صرفه مي دهد كه گاودار بخوبي بتواند گاوهاي خود را بشناسد و يا با پلاك شماره گذاري آنها را از يكديگر متمايز كند . 3-استفاده از گام شمارMovement detector (Pedometer): در حين فحلي گاو ماده نسبت به بقيه دوره ها تحرك بيشتري دارااست و زمان كمتري را صرف استراحت و غذا ميل كردن مي كند .لذا در مدت فحلي با به كار گيري از پدومتري كه به پاي گاو بسته مي شود مي توان مقدار مسافتي كه گاو طي كرده اندازه گيري نمود و غير بدون واسطه به فحل بودن گاو ماده پي برد . 5-اندازه گيري مقاومت الكتريكي واژن 7-2)استفاده از گاو نر اخته يا اين كه آندوژنه: در اين خط مش امكان زخم ديدن گاو ماده نسبت به روشهاي ديگر فراوان دوچندان مي باشد لذا كمتر توصيه مي شود . 7-3)ماده گاو مجهز به قلم چانه اي 8- ميزان گيري دماي بدن: در هنگام فحلي، آغاز دماي تن به طور محسوسي كاهش و در غايت در مقطع كوتاهي دماي بدن افزايش مي يابد لذا مي توانايي با مقدار گيري دما تا حدودي از فحل بودن گاو ماده مطلع شويد . تشخيص آبستني: تشخيص دقيق آبستني از حيث به دست آوردن و حفظ حداكثر بازدهي ايجاد مانند حائز اهميت است . دانستن اين نكته كه يك گاو پس از جفتگيري باردار نشده مي‌باشد براي گاودار از اين حيث اهميت داراست كه با كمترين اتلاف وقت گاو را جفتگيري داده يا تلقيح نمايد . در تحت يك سري ار روشهاي سنتي و نو تشخيص آبستني آورده شده است: 1- بازرسي ركتال در اين روش با وارد كردن دست به درون راست روده محتويات رحم جهت تعيين تعييرات اندازه ي
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/18 ساعت: ۱۱ توسط:makian03 :

علوفه ‏ها هرگونه خوراك گياهى و پرحجم

علوفه ‏ها هرگونه خوراك گياهى و پرحجم كه قيمت غذايى داشته باشد و خوش‏خوراكهم باشد، علوفه اسم دارد . يونجه يابيده: اين علوفه بها غذايى زيادى دارااست . يونجه به تيتر يك غذاى عالى در تغذيه دام به خصوص براى گاو شيرى استعمال مى‏شود . پروتئين و كلسيم بالاى اين علوفه آرم مرغوب‏بودن آن هست . دوران برداشت يونجه وقتى مي باشد كه يك سوم بوته‏ها به گل بنشينند . در جيره غذايى گاو شيرى، بين دو تا چهار كيلوگرم يونجه در روز كافى و مطلوب است . آسياب ميكسر علف باغ: اين علف در تغذيه گاو شيرى و پروارى به كارگيري مى‏شود . به دليل داشتن رشته‏هاى بلند، نشخوار دام‏ها را زياد مى‏كند . به علاوه در گاوهاى شيرى سبب ساز بيشترشدن چربى شير مى‏شود . براى جلوگيرى از خارج‏شدن سريع خوراك‏هاى آردى از تن دام‏هاى پروارى از اين علوفه به كارگيري مى‏كنند . كاه به علت خشك و پُرحجم‏بودن، قيمت غذايى زيادى براى دام‏ها ندارد . از نظر ارزش غذايى، كاه جو از كاه گندم بهتر مي باشد . همچنين كاه گندم از كاه برنج خوبتر مي باشد . براى دام‏هاى سنگين بهتر ميباشد كه كاه به صورت رشته‏هاى بلند باشد . مصرف كاه بايد كم و به اندازه لازم باشد . هر چه مقدار اين علوفه در جيره غذايى دام‏ها بيشتر باشد، جلوى هضم و مصرف بيشتر طعام را مى‏گيرد . بهت راست كاه را هميشه بعد از خوراك‏هاى ديگر به دام‏ها داد . در صورتيكه كاه و علوفه‏هاى مثل آن به رخ غنى گرديده به دام‏ها داده شوند . قيمت غذايى بيشتر مى‏دارند . براى گاوهاى خشك مى‏توان مقدار بيشترى از اين علوفه در جيره غذايى قرار داد . سيلوها: براى به كار گيري بيشتر و خوبتر از علوفه‏هاى خشك و هضم خوبتر اين علوفه‏ها، آنها را سيلو مى‏كنند . ب - خوراك‏هاى فشرده گرديده يا كنسانتره دامى علوفه‏هاى آردى و خوراك‏هايى كه از رشته‏هاى كمى تشكيل شده‏اند رإ خوراك‏هاى كنسانتره‏اى مى‏گويند . وقتى ميزان مشخصى از ماده‏هايى مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، كنجاله تخم پنبه را با تكميل‏كننده‏هاى معدنى و ويتامينى مخلوط كنند، خوراك كنسانتره تهيه مى‏شود . براى برطرف‏كردن نياز غذايى دام‏هايى كه توليد بالايى دارند، علاوه بر علوفه بايد مقدار مشخصى از كنسانتره دامى هم به كار گيري كرد . به گاوهاى بومى و دورگ روستايى كه بيشتر از هشت كيلوگرم شير توليد مى‏كنند، بايد مقدار مشخصى كنسانتره دامى بخشيد . به دامداران عزيز پيشنهاد مى‏شود در‌صورتي‌كه خوراك را از كارخانه خريدارى مى‏كنند، در هنگام تهيه و ادغام كردن كنسانتره در كارخانه حضور داشته باشند . به اين ترتيب، مى‏توانند كنترل كنند كه از هر ماده‏اى به ميزان مشخص و معلوم و ضروري در كنسانتره تركيب گرديده مي باشد و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود . براى تهيه كنسانتره به وسيله خود دامدار، مى‏توانيد از دستور زير استعمال كنيد . اين امر براى گاو شيرى كه بين آبادي تا پانزده كيلوگرم شير توليد مى‏كند، مطلوب است . مقدار جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سى و پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تا آبادي درصد، كنجاله تخم پنهب پنج تا هفت درصد، نمك نيم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد بايد باشد . به اين ماده‏ها مقدارى كربنات كلسيم يا دى‏كلسيم فسفات هم طولاني تر مى‏كنند .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/17 ساعت: ۰۸ توسط:makian03 :

تاثير وزن زنده و نمره شرايط تن ميش

تاثير وزن زنده و نمره شرايط تن ميش در برهه زماني آميزش بر راندمان ايجاد نظير و فصل بره زايي توده گوسفند كردي غرب مرزو بوم در حالت رويش سنتي تاثير وزن زنده و نمره حالت تن ميش در مقطع آميزش بر راندمان ايجاد مثل و فصل بره زايي عده گوسفند كردي غرب مرز و بوم در موقعيت رشد سنتيوزن زنده و نمره وضعيت تن ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد در ساليان ۱۳۷۸و۱۳۷۹ در ۵ گله عده گوسفند كردي كه به رخ غيرمتمركز در استان ايلام پرورش مي يافتند، مقدار گيري شد (۱۲۲۸ ركورد مربوط به ۶۱۴ راءس ميش داشتي) . داده ها مربوط به برهه زماني زايش ميش ها (۳۱۰۰ ركورد مربوط به ۱۵۷۰ مركز ميش داشتي) در در بين سالهاي ۷۹-۱۳۷۳ و داده ها مربوط به برهه زماني جفتگيري ميش ها (۱۲۲۸ ركورد مربوط به ۶۱۴ مركز ميش داشتي) در سال هاي ۱۳۷۸و۱۳۷۹ هم مسئله آناليز قرار گرفت . حداكثر اندازه جفتگيري در ماه تير و در سود حداكثر مقدار زايش در ماه آذر بود . آسياب ميكسر پس از عده آوري داده ها مربوط به زايش، ميش ها براساس باروري و فصل بره زايي به سه گروه پاييزه زا، داراي زايش زمستانه و قصر تقسيم شدند . اثر وزن زنده ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد و تغييرات آن بر باروري و فصل بره زايي مضمون‌ دار بود (۰۵/۰>p) . ميش هاي قصر نسبت به ميش هايي كه در پاييز يا اين كه فصل زمستان زايش داشتند، در فصل جفتگيري سبك تر بودند (۰۵/۰>p) . ميش هاي زايش پاييزه در ماههاي خرداد ماه و تير سنگين خيس از ميش هاي دارنده زايش زمستانه بودند (۰۵/۰ >p) . در ماه مرداد تفاوت معني داري ميان متوسط دستكم مربعات وزن زنده ميش هاي زايش پاييزه و ميش هاي داراي زايش زمستانه مشاهده نشد . اثر سن ميش بر باروري و فصل بره زايي مضمون‌ دار بود (۰۵/۰>P) . با ارتقاء سن از ۲ به ۵ سال، نسبت ميش هاي قصر از ۱۷ درصد به ۹ درصد كاهش مييافت (۰۵/۰>p) . نمره حالت تن (BCS) ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد (۰۱/۰>p) و تغييرات آن (۰۵/۰>p)، اثر مضمون‌ داري بر باروري و فصل بره زايي داشتند . ميانگين حداقل مربعات BCS ميش هاي زايش پاييزه در ماههاي خرداد و تير نسبت به ميش هاي دارنده زايش زمستانه و ميش هاي قصر اكثر بود (۰۵/۰>p) البته تفاوت معني داري در بين BCS ميش هاي داراي زايش زمستانه و زايش پاييزه در ماه مرداد مشاهده نشد . BCS ميش هاي قصر در ماههاي تير و مرداد نسبت به دو تيم ديگر كمتر بود (۰۵/۰>p) . با ارتقا BCS ميش (در ماه تير) از ۰/۲ به ۵/۳ واحد، نسبت ميش هاي قصر كاهش (۰۵/۰>p) و نسبت ميش هاي زايش پاييزه ارتقاء مييافت (۰۵/۰>p) . نتايج اين تحقيق بيانگر اهميت انجام فلاشينگ در مورد ميش هاي جوانتر و ميش هاي داراي BCS پايين (در اواخر بهار و اوايل تابستان) به مراد متمركز نمودن زايش ميش هاي جمع كردي در فصل فصل‌پاييز و همچنين كاهش درصد ميش هاي قصر در گله، مي باشد .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/16 ساعت: ۱۰ توسط:makian03 :

جيره شترمرغ

جيره شترمرغ، تغذيه با مواد گياهي و هضم آن خوارك شترمرغ عمدتا از گياهان سبز، دانه هاي غلات، بذر علوفه هاي آبدار و حشره‌ها كوچك تشكيل گرديده مي باشد . شترمرغ بالغ بطور روزمره و درمقايسه با گاو سه جايگاه با مواد كم آب كنسانتره اي بميزان ۲/۵ – ۷/۵ درصد وزن تن تغذيه مي نمايد . آسياب ميكسر در مزارع رشد شترمرغ بالاترين هزينه مربوط به غذا پرنده مي باشد و درسيستم استفاده از چراي آزاد هر هكتار زمين يونجه كاري جوابگوي تامين غذاي۸ قطعه شترمرغ خواهد بود . در طي رويش جوجه با وضعيت نرمال چنانچه از تغذيه كافي و قابل قبولي برخوردار باشد بندرت مبتلا بيماري مي شود . تغذيه نقش زياد اساسي در رويش شترمرغ دارد و شترمرغها به تغذيه مطلوب طي ۲۱۰ روز نخستين معاش تهيدست مي باشند و پس از اين تراز وارد مرحله مراقبت و بعد از آن از ۳۳۰ روزه گي وارد سيكل كشتار شده و جيره آنها در هر يك از اين روند عوض مي شود . بنابر اين بسيار حساس هست كه جوجه ها در فرايند رويش به مقدار كافي خوراك با كيفيت در اختيار داشته باشند تا به وزن ايده ال ۹۰ – ۱۰۰ كيلو گرم در حداقل بازه ممكن برسند . درشرايط آزاد در طبيعت جوجه ها خاطره مي گيرند چه‌طور با سرمشق برداري از پدر و مادر و يا بقيه پرنده ها و حيوان ها كردار تغذيه اي پيدا كرده بتوانند چرا نمايند به همين خواسته درسيستمهاي رويش صنعتي و بسته از يك مادر مصنوعي يا يك جوجه مسن خيس براي آموزش جوجه ها ي جوان تر استعمال مي شود تا بتوانند رويكرد طعام خوردن را بياموزند . تغذيه بموقع جوجه ها بستگي به شيوه به كارگيري جوجه دردوران ۱۴ – ۱۰ روزه نخستين زندگي ازكيسه زرده دارد بنابر اين جوجه ها بايد دراين بازه هنگامي از زرده به نحو مطلوب به كارگيري كرده تا از توان رويش و نمو و ايمني بالا برخوردار باشند . به جيره پرنده مقداري شن بايد بيش تر شود و به ميزان ۲۰ درصد جيره علوفه سبز در اختيار پرنده قرار گيرد بطوريكه جوجه­ها را رنگ سبز علوفه تحريك به نوك زدن نمايد . از ظروف كم عمق يا سيني براي ريختن خوراك جهت تغذيه پرنده به كارگيري مي شود علاقه جوجه ها به غذاي نمناك عمده بوده و با علاقه به آن نوك مي زند و غذاي پرنده عمدتا به شكل پليت و يا آردي مي باشد و چنانچه طعام بصورت آردي در اختيار پرنده قرار گيرد باعث كاهش هزينه آن نسبت به شكل پليت گرديده مي باشد . پرنده بخش اعظم اوقات خويش را صرف نوك زدن به غذا مي كند بنابر اين كمتر دچارناهنجارهاي رفتاري مي گردد . بجاي استعمال از پليت در مزارع مي توانايي از ملاس و يا چربي اشباع شده به غذا بيشتر نمود تا از تكثير گرد و غبار در آن به دست كم كاهش يابد اگر چه كه در اين منش هزينه غذا گرانتر از دسته آردي مي باشد . درجوجه هاي جديد متولد گرديده تا سن ۱۳ هفتگي معمولا از طعام آغازين (starter ) با پروتئين نپخته بالا استعمال مي شود و از ۱۳ هفتگي تا ۴۰ هفتگي جيره استارتر به جيره پرورش (grower ) تغيير تحول داده مي شود و از ۴۰ هفتگي تا بازه زماني كشتار پرنده مي بايست با جيره نگهداري تغذيه شود و متناوبا اين پرنده ها ممكن است با جيره مراقبت بمدت ۱۵ هفته تغذيه گردند كه بستگي به موقعيت تن پرنده و تقاضاي بازار مصرف داراست . مواد بخش اعظم تشكيل دهنده جيره شامل ذرت و كنجاله با اندازه انرژي بالا بصورت كنسانتره هم پا با يونجه بعنوان منشاء اصلي فيبر و پروتئين مي باشد . پودر ماهي و دانه هاي روغني از منابع اصلي پروتئين خام و چربي بخصوص اسيدهاي چرب ضروري مثل لينولنيك و لينولئيك مي باشند همچنين پودر گوشت بعنوان يك منشاء بسيارمهم و سرشار از پروتئين و اسيدهاي امينه براي شترمرغ محسوب مي گردد . متيونين و ليزين بعنوان اسيدهاي آمينه لازم كه عمدتا در علوم تغذيه بعنوان اجزاء داراي اهميت جيره مسئله نياز تن پرنده بوده زمينه استفاده قرار مي گيرند . از مكمل ويتاميني و معدني در بالانس جيره بعنوان منابع ويتاميني و تامين مواد معدني موضوع نياز پرنده زمينه به كارگيري قرار مي گيرند و سنگ آهك بعنوان مبداء كلسيم بصورت منوفسفات كلسيم ميزان مورد نياز كلسيم و فسفر بدن پرنده را تامين مي كنند . توليد حالت مناسب توام با ادب در مقطع تناول كردن غذا براي پرنده ها مضاعف حساس مي باشد بنابر اين در تنظيم جيره علاوه بر نكات بالا به اين مسئله هم مي بايست دقت خاص نمود . از پودر ملاس جهت پيش گيري از دهيدراتاسيون به كار گيري مي شود . حتمي مي‌باشد كه به جيره كامل كننده ويتامين و اسيد هاي آمينه بر شالوده نيازهاي روزمره بيشتر گردد . پنبه دانه، كنجاله و يا دانه آنها نبايد در ادغام جيره غذايي شترمرغ استفاده شود و از سم گوسيپول موجود درآنها مي بايست اجتناب گردد زيرا پنبه دانه و توليدات حاوي گوسيپول دارنده دست اندركاران ضد جيره و تغذيه اي مي­باشند . نمك جيره نبايد از نيم درصد (۵/%) تجاوز نمايد نمك از سديم وكلر تشكيل گرديده و براي بالانس الكتروليتهاي واجب در تن موضوع استعمال قرار مي گيرد همچنين بعنوان چاشني باعث جذب غذا با ميل بيشترمي گردد . آب منزه و نو و به مقدار آزاد بايستي در دسترس پرنده قرار گيرد لذا دسترسي به آب كافي رابطه مستقيم با جذب غذا داراست . عموما پرندگان در مقابل دريافت يك گرم خوراك به دو گرم آب نياز دارا‌هستند و مصرف آب در شترمرغها شبيه با حيوان ها ادغام جيره و مواد تشكيل دهنده طعام شترمرغ در سنين متعدد براساس گرم دركيلو گرم از تغذيه كافي و مناسبي برخوردار باشد بندرت در گير بيماري مي شود . تغذيه نقش بسيار اصلي در رشد شترمرغ دارااست و شترمرغها به تغذيه مطلوب طي ۲۱۰ روز اوليه معاش تهي دست مي باشند و پس از اين تراز وارد مرحله مراقبت و آن‌گاه از آن ساخت مي گردند .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/13 ساعت: ۰۹ توسط:makian03 :

نقش تغذيه در سلامت سم و در اختيار گرفتن لنگش گاوهاي شيري مقدمه:

نقش 
تغذيه در سلامت سم و در اختيار گرفتن لنگش گاوهاي شيري مقدمه: 

امروزه توليد كنندگان برتر محصول هاي لبني به دنبال ارتقاء بضاعت توليد، كاهش اندازه گاوهاي شيرده حذفي از گله، بهبود باروري در گله و بقيه شاخص هاي حساس مي‌باشند

آسياب ميكسر

. مهم ترين دست اندركاران تأثيرگذار بر بهبود محصولات دامي، روش هاي رئيس مطلوب، تغذيه صحيح و اصلاح ژنتيكي جمعيت گله مي باشد . تغذيه اصولي و جيره متعادل دليل حياتي و حياتي براي رسيدن به محصولات بيشتر ميباشد بطوريكه با رئيس تغذيه اي مناسب مي بضاعت برخي ناهنجاريها و بيماريها را در گله به حداقل رسانده و گنجايش ساخت را بالا پيروزي . يكي از منش هاي ارتقا دوران ماندگاري گاوها در گله محافظت تندرست سم ميباشد كه رابطه مستقيمي با بروز عارضه لنگش دارد . لنگش يكي از عواملي مي باشد كه با كاهش ساخت شير، كاهش عملكرد توليدمثلي، ارتقا هزينه هاي درماني و دامپزشكي ساليانه خسارات چشمگيري در فارم هاي گاو شيري وارد مي آورد، بطوريكه گفته گرديده مي‌باشد كه حدود 20-25 درصد گاوهاي گله در فارم ها در گير لنگش مي شوند . لنگش نتيجه فاكتورهاي متعددي مي‌باشد كه در اصل يك عارضه چندين عاملي ميباشد كه به دو مجموعه عفوني و غير غفوني قابل تقسيم مي‌باشد . اين عارضه از نظر ميزان پيدايش و خسارات وارده به صنعت رشد گاوهاي شيري در دنيا بعد از ناباروري و ورم پستان در جايگاه سوم قرار دارد . پيشين از كاهش در توليد شير، لنگش در پيدايش علائم فحلي در گاو هم اخلال ايجاد مي كند كه اين خود راندمان ي توليد مثلي را كاهش خواهد بخشيد . از طرف ديگر لنگش، گاوها را مستعد بيماريهاي ديگر مثل ورم پستان و كتوزيس مي نمايد كه كاهش ايجاد و باروري را به همپا خواهد داشت . دانايي از فاكتورهايي كه موجب بيماري هاي سم و به دنبال آن لنگش مي شود از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشد . به تيتر مثال مديريت تغذيه گاوهاي شيرده مي تواند نقش مهمي در سالم و كيفيت ساختمان سم داشته و بروز لنگش را كاهش دهد . 

اهميت 
تغذيه در سالم و كيفيت سم و كاهش بروز لنگش: 
برخي از گونه هاي لنگش كه از تغذيه گاو منشأ گرفته يا تشديد مي شود، اغلب به لايه سم (كوريوم) مربوط مي شود . كوريوم يك حيطه بافتي قابل انعطاف ميباشد كه حاوي هزاران اعصاب و عروق خوني ميباشد . اين عروق خوني، اكسيژن، اسيدهاي آمينه (پروتئين هاي ساختماني)، مواد معدني و ديگر مواد مغذي را جهت رويش لايه هاي سم تأمين مي كنند . سم زماني تشكيل مي شود كه سلول هاي اپيدرمي زنده به تدريج بسمت بيرون پا حركت كرده و يك ساختمان سختي بنام كراتين را به‌وجود مي آورند . يكي از انواع لنگش به لايه هاي سم يا التهاب نواحي كوريوم مربوط مي شود كه در حالت حاد، درد شديد و لنگش بروز پيدا مي كند اما در وضعيت مزمن ممكن است فقط تغييرات جزئي در ساختار ارگانيك حيطه كوريوم به وجود آيد . دليل اين مسأله به عدم اكسيژن رساني و عدم جريان يافتن خون و در نتيجه عدم وصال مواد مغذي به سلولهاي اپيدرمي منطقه كوريوم مربوط مي شود . اين سلولها به اختلال در گردش خون در حوزه‌ كوريوم فراوان حياتي بوده و چه بسا تغييرات كوچك نيز مي تواند تأثيرات قابل توجهي روي سلامت پا داشته باشد . از اينرو، اهميت تغذيه بر سالم ساختمان سم واضح بوده و در صورت مختل شدن سيستم جريان خون حوزه‌ كوريوم و نرسيدن مواد مغذي، احتمال بروز بدشكلي و آسيب در نواحي سم مضاعف بالاست . گفته شده ميباشد كه اغلب لنگش، 8 هفته آن گاه از وضع حمل چهره مي دهد و در 16-24 هفتگي شيردهي به نقط ي اوج خويش مي برسد . در سود تغذيه مطلوب و گنجاندن مواد مغذي كافي در جيره هم پا با رعايت نكات بهداشتي در اين محدوده وقتي نقش مهمي در در دست گرفتن لنگش دارااست .گرچه عواملي مثل بهداشت جايگاه، استرس گرمايي و . . . هم در پيدايش لنگش تأثير بسزايي دارند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/12 ساعت: ۱۰ توسط:makian03 :

فاكتورهاي مفيد بر عملكرد ميكسر

فاكتورهاي 
مفيد بر عملكرد ميكسر برهه زماني ناكافي براي ميكس كردن و پر كردن ميكسر بيش از گنجايش مجاز به تيتر عامل ها مهمي از تغييرات در خوراك نهايي مي باشد . عامل ها ديگري مثل اندازه ذرات و صورت مواد اوليه، تراكم مواد تشكيل دهنده، توشه استاتيك، ترتيب افزودن مواد اوليه، امكانات ساييده شده، تغيير‌و تحول شكل يافته يا شكسته، تهيه و تنظيم غيرمناسب ميكسر، پباده سازي ضعيف ميكسر و تميز بودن مي تواند بر تلاش ميكسر تاثير بگذارد . مقطع حتمي براي مخلوط شدن به جهت توليد يك تركيب همگن از مواد اوليه مي بايست در هر ميكسر اندازه گيري شود . برهه زماني ميكس تابعي از پباده سازي ميكسر و سرعت چرخش ريبون ها، پدالها و شافت ها مي باشد . 

آسياب ميكسر
در هر ميكسر مي بايست سرعت چرخش شافت در دقيقه(RPM) براي پراكندگي مناسب مواد نخستين تهيه شود . بطور كلي، با بالا رفتن سرعت چرخش شافت در دقيقه، شاخص پراكندگي CV كارآمدتر و سريعتر به حد مطلوب مي رسد . يكنواختي مقدار مواد اول مختلف به طور بي واسطه بر روي پراكندگي ريز مغذي ها در خوارك در انتهاي چرخه ميكس تاثير مي گذارد . در صورتيكه همه مواد اوليه خاصيت فيزيكي مشابهي داشته باشند، ميكس شدن نسبتا بي آلايش است . زمانيكه خصوصيت هاي فيزيكي مواد اوليه متعدد باشد، مشكلاتي در تركيب شدن به‌وجود آمده و بعد سبب ساز جداسازي مواد اوليه از يكديگر مي شود . ذرات بلندمرتبه و كوچك به خوبي با يكديگر تركيب نمي شوند و به طور بدون واسطه تحت تاثير مدل ميكسر و مكانيك آن قرار مي گيرند . به عنوان مثال، غلات آسياب گرديده با مقدار ذرات 1500-1200 ميكرون احتمال مخلوط يكنواخت مواد اوليه ميكرو را در مقايسه با غلات آسياب شده با اندازه ذرات 700 ميكرون را كاهش مي دهد (بدليل تفاوت بيشتر در در بين ميزان ذرات) . توالي اضافه كردن مواد نخستين هم پراكندگي آنها در ميكسر را تحت تاثير قرار مي دهد . ميكسر ممكن است داراي نقطه مرده باشد، اين در حالي است كه ممكن ميباشد ريز مغذي ها (ميكرو) به راحتي به طعام وارد نشوند . اين موقعيت زمانيكه ريبون ها، شافت ها و يا پدالها ساييده مي شوند، تشديد مي‌شود . غلات آسياب شده يا كنجاله سويا مي بايست او‌لين ماده اول اي باشد كه به ميكسر افقي اضافه مي شود . 

مشخص گرديده مي باشد كه براي توزيع پرسرعت مواد اوليه ميكرو در توده مواد اصلي، مواد نخستين ميكرو بايستي در ميكسر افقي در ابتداي چرخه ميكسر وارد شوند نه آنگاه از 10 ثانيه پس از اين‌كه اولي ماده اوليه شروع به وارد شدن مي نمايد . 

بيش از حد لبريز كردن يا اين كه كمتر از حد مجاز مالامال كردن ميكسر باعث به ميكس ناقص خوراك مي شود . بيش از حد لبريز كردن ميكسر مي تواند عمل تركيب كردن مواد اول را در ميكسر افقي مختل كند . لبريز كردن ميكسر كمتر از 50 درصد آن هم مي تواند تلاش مخلوط كردن را كاهش داده و سفارش نمي شود . 

اضافه كردن مواد اول مايع (روغن ها، ملاس و بقيه مايعات) به داخل ميكسر يك عمل معمول در كارخانجات طعام مي باشد . بهترين رويكرد براي اضافه كردن مواد اول مايع نصب يك لوله اسپري كننده مايعات در بالاي ميكسر مي باشد . مواد اوليه خشك مي بايست قبل از ورود مايعات به سيستم به طور كامل مخلوط شوند . افزودن مايعات زودتر از بازه قضيه لحاظ مانع از پراكندگي مطلوب ريز مغذي ها مي شود، چه بسا ممكن هست ذرات ريز را اصطلاحا به “گلوله هاي برفي” تبديل نمايد . 

آزمايش 
ميكسر تست مداوم ميكسر مي بايست بخش طلاق ناپذير از برنامه تضمين كيفيت باشد و بايستي به چهره سه ماهه انجام شود . رويه هاي تست ميكسر نسبتا بي آلايش و مشتمل بر تصاحب كردن مثال در فواصل وقتي يگانه مي باشد . 

بيشتر كارشناسان موافق هستند كه نمونه گيري از نقاط متفاوت (8-4 نمونه) براي اطمينان از پراكندگي كافي مواد در داخل ميكسر اضطراري مي باشد . حالت قابل قبول، نمونه گيري از نقاط موازي در ميكسر و همچنين نقاط بالا و زير ميكسر مي باشد . 

فيض 
گيري هزينه هاي خوراك، گرانقيمت ترين بخش در رشد طيور يا ديگر حيوانات مي باشد . به عنوان سود گيري، تلاش براي كاهش تغيير‌و تحول مواد اوليه در خوراك، بازده قابل توجهي را به حيث اقتصادي گشوده خواهد گرداند . فرآوري و ذخيره مناسب مواد اوليه، نگهداري كافي از امكانات كارخانه و تست روزمره خوراك نهايي براي اطمينان از جواب مناسب حيوان به غذا حتمي است، اين در حالي ميباشد كه مي بايست هزينه هاي خوراك كنترل شود . متخصصين تغذيه و همچنين اپراتورهاي كارخانجات غذا بايستي با يكديگر همكاري كنند تا تحليل كافي را بر آماده سازي خوراك و خصوصيت هاي خوراك آخري داشته باشند . سود پاياني كاهش هزينه ساخت مي باشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/11 ساعت: ۰۸ توسط:makian03 :

عصاره‌هاي گياهي كنسانتره

به تركيبي از مواد معدني همپا با ويتامين‌ها، اسيدهاي آمينه، پروبيوتيك، انرژي و پروتئين، پري‌بيوتيك و عصاره‌هاي گياهي كنسانتره افزوده آمينوساكاريد گفته مي شود . 
آسياب ميكسر
شناخت با آمينوساكاريداسيدهاي آمينه باعث تقويت ميكروفلور شكمبه و ارتقاء اندازه پرزهاي آن مي‌گردد . تركيبات و عصاره‌هاي گياهي جان دار درآن موجب تحريك دستگاه گوارش و اعصاب بويايي دام شده كه ضمن ارتقا اشتها، افزايش فعاليت‌هاي ترشحي و حركتي دستگاه گوارش دام را سبب ساز ميگردد و به هضم و جذب بهتر غذا و ارتقا بازده كمك مي‌نمايد، و تركيبات گياهي مو جود در اين مال در كنار اسيدهاي آمينه سبب ساز تقويت فعاليت‌هاي متابوليسمي پروتئين، كربوهيدرات، انرژي و عناصري همچون مس، كبالت، روي مي‌شود . 

توكسين بايندر جانور دراين محصول باعث جذب خوبتر سموم قارچي طعام و علوفه گرديده و از جراحت به بافت‌هاي بدن دام پيشگيري مي كند . مانان اليگوساكاريد جان دار در اين سوپركنسانتره با جذب ميكروب‌هاي بيماري‌زا باعث سالم دام و تقويت سيستم ايمني مي‌گردد . 

برخي 
ديگراز فوايد و تأثيرات مصرف آمينوساكاريد 
تقويت فعاليت‌هاي متابوليسمي پروتئين، كربوهيدرات، انرژي، ازت، روي، آهن… ، بهبود ساخت اسيد استيك و بوتيريك در شكمبه، بهبود و تسريع تخمير شكمبه‌اي و كاهش قابل مراعات نفخ در گوساله‌ها، ارتقاء سرعت پروار و تراكم بخش اعظم بافت استخواني و ماهيچه‌اي، در دست گرفتن اسهال ميكروبي و تغذيه‌اي در دام‌هاي جوان، ارتقاء مقاومت دام در برابر استرس‌هاي گرمايي، ارتقا فسفر قابل جذب و مواد مغذي جانور در خوراك، افزايش بازده و كاهش هزينه توليد، غلبه بر مشكلات تناسلي و بهبود فحلي و باروري، كاهش لنگش و ورم پستان و پيشگيري از اسيدوز، تحريك اشتها و ارتقاء ماده خشك مصرفي، كاهش استرس ناشي از تغيير تحول جيره بخصوص در گاوهاي تازه‌زا و خشك، افزايش نسبي شير و چربي، پيشگيري از پيري زودرس و ارتقا عصر شيرواري . 

تمام تركيبات جانور دراين فرآورده به طور كامل ارگانيك و فاقد هرگونه مواد شيميايي و هورموني بوده و با كاهش آفلاتوكسين و جذب سموم قارچي از خوراك و ارتقاء سلامت دام در نهايت سالم بهترجامعه را موجب ميگردد . 

تركيبات 
3 كيلوگرم از اين محصول: 
پروتئين 
: 76- 75 درصد – انرژي : 5700 – 5600 kcal 
(عصاره 
نعناء ، آويشن، پونه كوهي، مرزنگوش) آرد جو، آرد ذرت، مانان اليگوساكاريد، ويتامين A، D3، E، آهن، سولفات مس، دي كلسيم فسفات، يدات كلسيم، اكسيد روي، سولفات كبالت، اكسيد منيزيم، اكسيد منگنز، نياسين، توكسين بايندر، كلريد سديم، بي كربنات سديم،اسيدهاي آمينه (پرولين، ترئونين، آرژنين، لوسين، فنيل آلانين، تريپتوفان، والين) ، كربنات كلسيم، سلنيوم، آنتي اكسيدان
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/10 ساعت: ۱۲ توسط:makian03 :

اشكال كنسانتره طيور كنسانتره

اشكال 
كنسانتره طيور كنسانتره طيور اشكال مختلفي داراست كه بر حسب مدل طيور هدف، اعم از گوشتي، تخمگذار و مادر، سن و تراز رشد طيور و درصد به كارگيري از مال در جيره پاياني متعدد است . مثلا كنسانتره ۵% جوجه هاي گوشتي كه در مرحله استارتر بكار مي رود، محصولي مي باشد كه در سه هفته اوليه عصر پرورش جوجه هاي گوشتي به ميزان ۵ درصد جيره يا اين كه ۵۰ كيلوگرم در هر بدن جيره پاياني به كار گيري مي گردد . به عنوان مثال كنسانتره ۵ درصد جوجه هاي گوشتي كه تركيبات آن عبارتنداز: ذرت، كنجاله سويا، پودر ماهي، دي كلسيم فسفات، كربنات كلسيم، دي، ال- متيونين، ال – ليزين، هيدرو كلرايد، تكميل كننده معدني – ويتاميني، مولتي آنزيم، فيتاز و آنتي اكسيدان، داراي بررسي شيميايي به اين شرح مي باشد: انرژي متابوليسمي براي طيور ۱۵۳۰ كيلو كالري در كيلو گرم، پروتئين نپخته ۲۶ درصد، متيونين ۳ درصد، ليزين ۲٫۱ درصد، كلسيم ۶٫۲ درصد و فسفر قابل جذب ۳٫۹ درصد . براي استفاده از اين كنسانتره در تراز رويش جوجه هاي گوشتي، سه مورد از سوي كارخانه ساخت كننده پيشنهاد شده كه به يار بررسي شيميايي جيره نهايي در جدول تحت آمده مي‌باشد . 

آسياب ميكسر

فرمول 
و تحليل دان پيشنهادي رشد (۲۲ تا ۳۵ روزگي) با به كار گيري از كنسانتره پنج درصد با ويژگي ها ياد شده 

تركيبات گزينه 
۱ گزينه ۲ گزينه ۳ كنسانتره 
۵% جوجه هاي گشتي ۵۰ ۵۰ ۵۰ ذرت ۶۳۳ ۵۰۸ ۴۵۰ 
كنجاله 
سويا ۳۰۵ ۳۰۰ ۲۹۵ صدف ۱۲ ۱۲ ۱۲ 
گندم ۰ ۱۲۰ ۱۸۰ 
روغن 
گياهي ۰ ۱۰ ۱۳ جمع يك 
تن يك تن يك تن محاسبه 
جيره هاي پيشنهادي انرژي 
قابل متابوليسم (Kcal/Kg) ۲۹۰۰ ۲۹۲۰ ۲۹۱۵ پروتئين 
نپخته (%) ۱۹٫۹۲ ۱۹٫۸ ۱۹٫۶ فيبر 
نپخته (%) ۳٫۲ ۳٫۲۹ ۳٫۳۴ متيونين 
(%) ۰٫۴۹ ۰٫۴۸ ۰٫۴۶ ليزين 
(%) ۱٫۱۷ ۱٫۱۴ ۱٫۱ كلسيم 
(%) ۰٫۹۱ ۰٫۹ ۰٫۸۷ فسفر 
قابل جذب (%) ۰٫۳۶ ۰٫۳۶ ۰٫۳۶ همچنين بنا به امر اداره دامپزشكي كشور، بررسي ويتامين ها و مواد معدني كنسانتره طيور بايستي بر روي پاكت بسته بندي اين توليدات درج گردد . اين آناليزها درصورتي كه هم براي مرغدار قابل به كارگيري نباشد اما دامپزشك فارم و كارشناس تغذيه را در تنظيم جيره اي مطلوب گله يا تغيير‌و تحول جيره پيشنهادي كارخانه توليد كننده كنسانتره امداد مي رساند . 

كنسانتره 
يا اين كه دان آماده با دقت به اين كه زمان رويش و ايجاد مرغان تخمگذار و طيور والد طولاني مي‌باشد و نيازمندي هاي آنان در روند متعدد رويش و ساخت متعدد مي باشد و گهگاه بسته به وضعيت گله، نوع مديريت و كارداران بهداشتي و تغذيه اي، بايستي جيره خاصي را براي گله تدارك ديد، استعمال از دان فراهم براي مرغان تخمگذار و طيور والد و اجداد چندان همگاني نمي باشد و در اين فارمها، به كارگيري از كنسانتره براي تهيه جيره نهايي رواج داراست . به عنوان مثال بررسي شيميايي نوعي كنسانتره ۵ درصد مرغ تخمگذار به‌اين شرح مي باشد: انرژي قابل متابوليسم Kcal/Kg 1330 ، پروتئين ناپخته ۲۵ %، فيبر ناپخته ۳٫۱ % ، متيونين ۳٫۱۵ % ، ليزين ۲٫۰۷ % ، كلسيم ۷٫۱ % و فسفر قابل جذب ۵٫۲۸ % . جيره هاي پيشنهادي روند متعدد پرورش و توليد و تحليل شيميايي آنان در جدول هاي آينده آمده مي باشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/9 ساعت: ۱۱ توسط:makian03 :

دستگاه فيدر ميكسر گاوداري

دستگاه 
فيدر ميكسر گاوداري تغذيه دام ها در گاوداري هاي مرزوبوم با منش هاي سنتي ايجاد و آماده سازي خوراك، داراي مشكل ها فراواني ميباشد و عدم استعمال از راه هاي مكانيزه نو موجب شده اين فعاليت توليدي كاري مالامال زحمت و هزينه گردد و هزينه تمام گرديده فراورده هاي گوشتي و شيري مملكت افزايش يابد . استعمال از دستگاه خوراك ساز(فيدر ميكسر گاوداري)، باعث منظم و يكنواخت شدن طعام دهي و افزايش بازده ساخت مي گردد . كمپاني هايپر صنعت فامكو گونه هاي دستگاه فيدر ميكسر گاوداري را در تناژ هاي گوناگون ساخت و ارائه مي نمايد . دستگاه هاي عرضه گرديده اين كمپاني دارنده 18 ماه گارانتي حتي براي قطعات مصرفي و ده سال سرويس ها پس از فروش دارند . 

آسياب ميكسر

مشخصات 
فني فيدر 
ميكسر گاوداري 
دستگاه 
فيدر ميكسر گاوداري 

از دستگاه فيدر ميكسر جهت تهيه و تنظيم طعام ادغام بدون نقص به كارگيري مي گردد . با استفاده از دستگاه فيدر ميكسر گاوداري علوفه در ميزان هاي انتخاب شده خرد شده و با بقيه مواد و كامل كننده هاي افزودني بطور يكنواخت تركيب مي گردد . 

فيدر 
ميكسر گاوداري 
مزاياي 
دستگاه فيدر ميكسر براي تنظيم طعام دام 1- طبق تجربه ثابت گرديده در گاوداري هايي كه از اين سيستم براي تغذيه دام ها به كار گيري گرديده بازدهي خوراك بهبود يافته و ضريب تبديل طعام به شير و گوشت ارتقا يافته ميباشد . 
2- با به كار گيري از سيستم تغذيه اي TMR مصرف خوراك حدود 4% عمده مي شود . 
3- محيط شكمبه گاو در اين منش بصورت مناسب تر و پايدارتر فعاليت مي كند . 
4- با بكار گيري راه و روش تغذيه جيره هاي كاملاً مخلوط كه فقط با استفاده از فيدر ميكسر قابليت پذير هست مشكل‌ها گوارشي و متابوليكي دام كاهش مي يابد(مخصوصا اسيدوز) . 
5- ايجاد شير با به كارگيري از اين دستگاه 5 تا 10 درصد ارتقاء مي يابد . 
6- تجارب نشان مي دهد استعمال از فيدر ميكسر در تغذيه گاوها سبب افزيش ايجاد شير في مابين 450 تا 900 كيلوگرم در يك دوره شيردهي بازاي هر گاو خواهد شد . 
7- با توجه به يك دست شدن خوراك اقتدار گزينش و تفكيك طعام از گاو گرفته مي شود و كل غذا مصرف مي شود . 

گاو 

8- اندازه چربي و پروتئين شير با مصرف بخش اعظم غذا خشك ارتقاء مي يابد . 
9- در دست گرفتن و رئيس غذا دام ها بهتر، دقيق تر و راحت تر مي شود . 
10- با توجه به يكنواخت شدن خوراك تلفات غذا بطور قابل ملاحظه اي تحت مي آيد . 
11- نياز به نيروي كارگري كاهش مي يابد . 
12- مصرف كل جيره پايه گذاري كردن گرديده موجب مي شود از مواد معدني و ساير افزودني ها باندازه و صحيح استفاده شود . 
13- اختلاط يكنواخت فيدر ميكسر موجب مي شود تراز بالايي از مواد خوراكي قابل استفاده در جيره گاوداري قرار گيرد . 
14- در تغذيه تماما تركيب TMRبرخي از مواد خوراكي افزودني نظير اوره، چربي، فراورده هاي با منشا حيواني و پروتئين ها، نياسين و . . . قابليت و امكان پذيرتر مي نمايد . 
15- گروه بندي دام ها و فراهم سازي جيره متناسب با هر مجموعه به راحتي امكان پذير مي شود و خطاي انساني به دستكم كاهش مي يابد . 

فيدر 
ميكسر گاوداري 
دستگاه 
فيدر ميكسر گاوداري 
از معايب شيوه سنتي تغذيه گاوداري مي بضاعت و توان به مورد ها تحت اشاره كرد كه در فيس استعمال از مكانيزم مدير و در دست گرفتن تغذيه دام ها بسياري از آنان حل مي گردد . 
1- 
كاهش راندمان توليد شير و گوشت 2- 
منظم و با برنامه نبودن پروسه تغذيه و خوراك دهي 3- افزايش بيماري هاي دامي مثل بيماري هاي گوارشي، عفوني و . . . 
4- 
تعلق دوچندان به نيروي كارگري و نبود كارگران حرفه اي به تعداد كافي 5- 
عدم مدير بر كار و طريق غذا دهي نيرو 6- 
افزايش هزينه هاي توليد و پيدايش خسارت هاي مالي 7- 
مشكلات مضاعف در فرآيند توليد مثل 
مكانيزم 
فيدر ميكسر دامي مكانيزم كاري دستگاه فيدر ميكسر خرد كردن علوفه در اندازه هاي مطلوب و ادغام كردن مواد خشك با مواد افزودني پروتئيني، معدني و ويتامين هاي زمينه استفاده در جيره و خوراك دام مي باشد . 

انواع 
فيدر ميكسر گاوداري از حيث حركت 1- 
فيدر ميكسر دامي متحرك 2- 
فيدر ميكسر دامي ثابت 
فيدر 
ميكسر متحرك فيدر ميكسر متحرك در دو دسته فيدر ميكسر پشت تراكتوري و فيدر ميكسر خويش كشش توليد مي گردند . دامداري هايي كه اطراف و محوطه كافي براي حركت و دور زدن خودرو و تراكتور دارا‌هستند از فيدر ميكسر متحرك به كار گيري مي نمايند فيدر ميكسر متحرك تغذيه دام ها را در نقاط متعدد فراهم مي نمايند . شركت هايپر صنعت فامكو گونه هاي مختلف اين دستگاه ها را عرضه ئمي كند .


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/6 ساعت: ۰۹ توسط:makian03 :