مرجع مقالات رسمي دام طيور مرجع مقالات رسمي دام طيور .

مرجع مقالات رسمي دام طيور

جيره شترمرغ

جيره شترمرغ، تغذيه با مواد گياهي و هضم آن خوارك شترمرغ عمدتا از گياهان سبز، دانه هاي غلات، بذر علوفه هاي آبدار و حشره‌ها كوچك تشكيل گرديده مي باشد . شترمرغ بالغ بطور روزمره و درمقايسه با گاو سه جايگاه با مواد كم آب كنسانتره اي بميزان ۲/۵ – ۷/۵ درصد وزن تن تغذيه مي نمايد . آسياب ميكسر در مزارع رشد شترمرغ بالاترين هزينه مربوط به غذا پرنده مي باشد و درسيستم استفاده از چراي آزاد هر هكتار زمين يونجه كاري جوابگوي تامين غذاي۸ قطعه شترمرغ خواهد بود . در طي رويش جوجه با وضعيت نرمال چنانچه از تغذيه كافي و قابل قبولي برخوردار باشد بندرت مبتلا بيماري مي شود . تغذيه نقش زياد اساسي در رويش شترمرغ دارد و شترمرغها به تغذيه مطلوب طي ۲۱۰ روز نخستين معاش تهيدست مي باشند و پس از اين تراز وارد مرحله مراقبت و بعد از آن از ۳۳۰ روزه گي وارد سيكل كشتار شده و جيره آنها در هر يك از اين روند عوض مي شود . بنابر اين بسيار حساس هست كه جوجه ها در فرايند رويش به مقدار كافي خوراك با كيفيت در اختيار داشته باشند تا به وزن ايده ال ۹۰ – ۱۰۰ كيلو گرم در حداقل بازه ممكن برسند . درشرايط آزاد در طبيعت جوجه ها خاطره مي گيرند چه‌طور با سرمشق برداري از پدر و مادر و يا بقيه پرنده ها و حيوان ها كردار تغذيه اي پيدا كرده بتوانند چرا نمايند به همين خواسته درسيستمهاي رويش صنعتي و بسته از يك مادر مصنوعي يا يك جوجه مسن خيس براي آموزش جوجه ها ي جوان تر استعمال مي شود تا بتوانند رويكرد طعام خوردن را بياموزند . تغذيه بموقع جوجه ها بستگي به شيوه به كارگيري جوجه دردوران ۱۴ – ۱۰ روزه نخستين زندگي ازكيسه زرده دارد بنابر اين جوجه ها بايد دراين بازه هنگامي از زرده به نحو مطلوب به كارگيري كرده تا از توان رويش و نمو و ايمني بالا برخوردار باشند . به جيره پرنده مقداري شن بايد بيش تر شود و به ميزان ۲۰ درصد جيره علوفه سبز در اختيار پرنده قرار گيرد بطوريكه جوجه­ها را رنگ سبز علوفه تحريك به نوك زدن نمايد . از ظروف كم عمق يا سيني براي ريختن خوراك جهت تغذيه پرنده به كارگيري مي شود علاقه جوجه ها به غذاي نمناك عمده بوده و با علاقه به آن نوك مي زند و غذاي پرنده عمدتا به شكل پليت و يا آردي مي باشد و چنانچه طعام بصورت آردي در اختيار پرنده قرار گيرد باعث كاهش هزينه آن نسبت به شكل پليت گرديده مي باشد . پرنده بخش اعظم اوقات خويش را صرف نوك زدن به غذا مي كند بنابر اين كمتر دچارناهنجارهاي رفتاري مي گردد . بجاي استعمال از پليت در مزارع مي توانايي از ملاس و يا چربي اشباع شده به غذا بيشتر نمود تا از تكثير گرد و غبار در آن به دست كم كاهش يابد اگر چه كه در اين منش هزينه غذا گرانتر از دسته آردي مي باشد . درجوجه هاي جديد متولد گرديده تا سن ۱۳ هفتگي معمولا از طعام آغازين (starter ) با پروتئين نپخته بالا استعمال مي شود و از ۱۳ هفتگي تا ۴۰ هفتگي جيره استارتر به جيره پرورش (grower ) تغيير تحول داده مي شود و از ۴۰ هفتگي تا بازه زماني كشتار پرنده مي بايست با جيره نگهداري تغذيه شود و متناوبا اين پرنده ها ممكن است با جيره مراقبت بمدت ۱۵ هفته تغذيه گردند كه بستگي به موقعيت تن پرنده و تقاضاي بازار مصرف داراست . مواد بخش اعظم تشكيل دهنده جيره شامل ذرت و كنجاله با اندازه انرژي بالا بصورت كنسانتره هم پا با يونجه بعنوان منشاء اصلي فيبر و پروتئين مي باشد . پودر ماهي و دانه هاي روغني از منابع اصلي پروتئين خام و چربي بخصوص اسيدهاي چرب ضروري مثل لينولنيك و لينولئيك مي باشند همچنين پودر گوشت بعنوان يك منشاء بسيارمهم و سرشار از پروتئين و اسيدهاي امينه براي شترمرغ محسوب مي گردد . متيونين و ليزين بعنوان اسيدهاي آمينه لازم كه عمدتا در علوم تغذيه بعنوان اجزاء داراي اهميت جيره مسئله نياز تن پرنده بوده زمينه استفاده قرار مي گيرند . از مكمل ويتاميني و معدني در بالانس جيره بعنوان منابع ويتاميني و تامين مواد معدني موضوع نياز پرنده زمينه به كارگيري قرار مي گيرند و سنگ آهك بعنوان مبداء كلسيم بصورت منوفسفات كلسيم ميزان مورد نياز كلسيم و فسفر بدن پرنده را تامين مي كنند . توليد حالت مناسب توام با ادب در مقطع تناول كردن غذا براي پرنده ها مضاعف حساس مي باشد بنابر اين در تنظيم جيره علاوه بر نكات بالا به اين مسئله هم مي بايست دقت خاص نمود . از پودر ملاس جهت پيش گيري از دهيدراتاسيون به كار گيري مي شود . حتمي مي‌باشد كه به جيره كامل كننده ويتامين و اسيد هاي آمينه بر شالوده نيازهاي روزمره بيشتر گردد . پنبه دانه، كنجاله و يا دانه آنها نبايد در ادغام جيره غذايي شترمرغ استفاده شود و از سم گوسيپول موجود درآنها مي بايست اجتناب گردد زيرا پنبه دانه و توليدات حاوي گوسيپول دارنده دست اندركاران ضد جيره و تغذيه اي مي­باشند . نمك جيره نبايد از نيم درصد (۵/%) تجاوز نمايد نمك از سديم وكلر تشكيل گرديده و براي بالانس الكتروليتهاي واجب در تن موضوع استعمال قرار مي گيرد همچنين بعنوان چاشني باعث جذب غذا با ميل بيشترمي گردد . آب منزه و نو و به مقدار آزاد بايستي در دسترس پرنده قرار گيرد لذا دسترسي به آب كافي رابطه مستقيم با جذب غذا داراست . عموما پرندگان در مقابل دريافت يك گرم خوراك به دو گرم آب نياز دارا‌هستند و مصرف آب در شترمرغها شبيه با حيوان ها ادغام جيره و مواد تشكيل دهنده طعام شترمرغ در سنين متعدد براساس گرم دركيلو گرم از تغذيه كافي و مناسبي برخوردار باشد بندرت در گير بيماري مي شود . تغذيه نقش بسيار اصلي در رشد شترمرغ دارااست و شترمرغها به تغذيه مطلوب طي ۲۱۰ روز اوليه معاش تهي دست مي باشند و پس از اين تراز وارد مرحله مراقبت و آن‌گاه از آن ساخت مي گردند .
برچسب: آسياب ميكسر،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۴:۵۶ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :