مرجع مقالات رسمي دام طيور مرجع مقالات رسمي دام طيور .

مرجع مقالات رسمي دام طيور

نقش تغذيه در سلامت سم و در اختيار گرفتن لنگش گاوهاي شيري مقدمه:

نقش 
تغذيه در سلامت سم و در اختيار گرفتن لنگش گاوهاي شيري مقدمه: 

امروزه توليد كنندگان برتر محصول هاي لبني به دنبال ارتقاء بضاعت توليد، كاهش اندازه گاوهاي شيرده حذفي از گله، بهبود باروري در گله و بقيه شاخص هاي حساس مي‌باشند

آسياب ميكسر

. مهم ترين دست اندركاران تأثيرگذار بر بهبود محصولات دامي، روش هاي رئيس مطلوب، تغذيه صحيح و اصلاح ژنتيكي جمعيت گله مي باشد . تغذيه اصولي و جيره متعادل دليل حياتي و حياتي براي رسيدن به محصولات بيشتر ميباشد بطوريكه با رئيس تغذيه اي مناسب مي بضاعت برخي ناهنجاريها و بيماريها را در گله به حداقل رسانده و گنجايش ساخت را بالا پيروزي . يكي از منش هاي ارتقا دوران ماندگاري گاوها در گله محافظت تندرست سم ميباشد كه رابطه مستقيمي با بروز عارضه لنگش دارد . لنگش يكي از عواملي مي باشد كه با كاهش ساخت شير، كاهش عملكرد توليدمثلي، ارتقا هزينه هاي درماني و دامپزشكي ساليانه خسارات چشمگيري در فارم هاي گاو شيري وارد مي آورد، بطوريكه گفته گرديده مي‌باشد كه حدود 20-25 درصد گاوهاي گله در فارم ها در گير لنگش مي شوند . لنگش نتيجه فاكتورهاي متعددي مي‌باشد كه در اصل يك عارضه چندين عاملي ميباشد كه به دو مجموعه عفوني و غير غفوني قابل تقسيم مي‌باشد . اين عارضه از نظر ميزان پيدايش و خسارات وارده به صنعت رشد گاوهاي شيري در دنيا بعد از ناباروري و ورم پستان در جايگاه سوم قرار دارد . پيشين از كاهش در توليد شير، لنگش در پيدايش علائم فحلي در گاو هم اخلال ايجاد مي كند كه اين خود راندمان ي توليد مثلي را كاهش خواهد بخشيد . از طرف ديگر لنگش، گاوها را مستعد بيماريهاي ديگر مثل ورم پستان و كتوزيس مي نمايد كه كاهش ايجاد و باروري را به همپا خواهد داشت . دانايي از فاكتورهايي كه موجب بيماري هاي سم و به دنبال آن لنگش مي شود از اهميت ويژه اي برخوردار ميباشد . به تيتر مثال مديريت تغذيه گاوهاي شيرده مي تواند نقش مهمي در سالم و كيفيت ساختمان سم داشته و بروز لنگش را كاهش دهد . 

اهميت 
تغذيه در سالم و كيفيت سم و كاهش بروز لنگش: 
برخي از گونه هاي لنگش كه از تغذيه گاو منشأ گرفته يا تشديد مي شود، اغلب به لايه سم (كوريوم) مربوط مي شود . كوريوم يك حيطه بافتي قابل انعطاف ميباشد كه حاوي هزاران اعصاب و عروق خوني ميباشد . اين عروق خوني، اكسيژن، اسيدهاي آمينه (پروتئين هاي ساختماني)، مواد معدني و ديگر مواد مغذي را جهت رويش لايه هاي سم تأمين مي كنند . سم زماني تشكيل مي شود كه سلول هاي اپيدرمي زنده به تدريج بسمت بيرون پا حركت كرده و يك ساختمان سختي بنام كراتين را به‌وجود مي آورند . يكي از انواع لنگش به لايه هاي سم يا التهاب نواحي كوريوم مربوط مي شود كه در حالت حاد، درد شديد و لنگش بروز پيدا مي كند اما در وضعيت مزمن ممكن است فقط تغييرات جزئي در ساختار ارگانيك حيطه كوريوم به وجود آيد . دليل اين مسأله به عدم اكسيژن رساني و عدم جريان يافتن خون و در نتيجه عدم وصال مواد مغذي به سلولهاي اپيدرمي منطقه كوريوم مربوط مي شود . اين سلولها به اختلال در گردش خون در حوزه‌ كوريوم فراوان حياتي بوده و چه بسا تغييرات كوچك نيز مي تواند تأثيرات قابل توجهي روي سلامت پا داشته باشد . از اينرو، اهميت تغذيه بر سالم ساختمان سم واضح بوده و در صورت مختل شدن سيستم جريان خون حوزه‌ كوريوم و نرسيدن مواد مغذي، احتمال بروز بدشكلي و آسيب در نواحي سم مضاعف بالاست . گفته شده ميباشد كه اغلب لنگش، 8 هفته آن گاه از وضع حمل چهره مي دهد و در 16-24 هفتگي شيردهي به نقط ي اوج خويش مي برسد . در سود تغذيه مطلوب و گنجاندن مواد مغذي كافي در جيره هم پا با رعايت نكات بهداشتي در اين محدوده وقتي نقش مهمي در در دست گرفتن لنگش دارااست .گرچه عواملي مثل بهداشت جايگاه، استرس گرمايي و . . . هم در پيدايش لنگش تأثير بسزايي دارند . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۴:۵۳ توسط:علي پور موضوع:

فاكتورهاي مفيد بر عملكرد ميكسر

فاكتورهاي 
مفيد بر عملكرد ميكسر برهه زماني ناكافي براي ميكس كردن و پر كردن ميكسر بيش از گنجايش مجاز به تيتر عامل ها مهمي از تغييرات در خوراك نهايي مي باشد . عامل ها ديگري مثل اندازه ذرات و صورت مواد اوليه، تراكم مواد تشكيل دهنده، توشه استاتيك، ترتيب افزودن مواد اوليه، امكانات ساييده شده، تغيير‌و تحول شكل يافته يا شكسته، تهيه و تنظيم غيرمناسب ميكسر، پباده سازي ضعيف ميكسر و تميز بودن مي تواند بر تلاش ميكسر تاثير بگذارد . مقطع حتمي براي مخلوط شدن به جهت توليد يك تركيب همگن از مواد اوليه مي بايست در هر ميكسر اندازه گيري شود . برهه زماني ميكس تابعي از پباده سازي ميكسر و سرعت چرخش ريبون ها، پدالها و شافت ها مي باشد . 

آسياب ميكسر
در هر ميكسر مي بايست سرعت چرخش شافت در دقيقه(RPM) براي پراكندگي مناسب مواد نخستين تهيه شود . بطور كلي، با بالا رفتن سرعت چرخش شافت در دقيقه، شاخص پراكندگي CV كارآمدتر و سريعتر به حد مطلوب مي رسد . يكنواختي مقدار مواد اول مختلف به طور بي واسطه بر روي پراكندگي ريز مغذي ها در خوارك در انتهاي چرخه ميكس تاثير مي گذارد . در صورتيكه همه مواد اوليه خاصيت فيزيكي مشابهي داشته باشند، ميكس شدن نسبتا بي آلايش است . زمانيكه خصوصيت هاي فيزيكي مواد اوليه متعدد باشد، مشكلاتي در تركيب شدن به‌وجود آمده و بعد سبب ساز جداسازي مواد اوليه از يكديگر مي شود . ذرات بلندمرتبه و كوچك به خوبي با يكديگر تركيب نمي شوند و به طور بدون واسطه تحت تاثير مدل ميكسر و مكانيك آن قرار مي گيرند . به عنوان مثال، غلات آسياب گرديده با مقدار ذرات 1500-1200 ميكرون احتمال مخلوط يكنواخت مواد اوليه ميكرو را در مقايسه با غلات آسياب شده با اندازه ذرات 700 ميكرون را كاهش مي دهد (بدليل تفاوت بيشتر در در بين ميزان ذرات) . توالي اضافه كردن مواد نخستين هم پراكندگي آنها در ميكسر را تحت تاثير قرار مي دهد . ميكسر ممكن است داراي نقطه مرده باشد، اين در حالي است كه ممكن ميباشد ريز مغذي ها (ميكرو) به راحتي به طعام وارد نشوند . اين موقعيت زمانيكه ريبون ها، شافت ها و يا پدالها ساييده مي شوند، تشديد مي‌شود . غلات آسياب شده يا كنجاله سويا مي بايست او‌لين ماده اول اي باشد كه به ميكسر افقي اضافه مي شود . 

مشخص گرديده مي باشد كه براي توزيع پرسرعت مواد اوليه ميكرو در توده مواد اصلي، مواد نخستين ميكرو بايستي در ميكسر افقي در ابتداي چرخه ميكسر وارد شوند نه آنگاه از 10 ثانيه پس از اين‌كه اولي ماده اوليه شروع به وارد شدن مي نمايد . 

بيش از حد لبريز كردن يا اين كه كمتر از حد مجاز مالامال كردن ميكسر باعث به ميكس ناقص خوراك مي شود . بيش از حد لبريز كردن ميكسر مي تواند عمل تركيب كردن مواد اول را در ميكسر افقي مختل كند . لبريز كردن ميكسر كمتر از 50 درصد آن هم مي تواند تلاش مخلوط كردن را كاهش داده و سفارش نمي شود . 

اضافه كردن مواد اول مايع (روغن ها، ملاس و بقيه مايعات) به داخل ميكسر يك عمل معمول در كارخانجات طعام مي باشد . بهترين رويكرد براي اضافه كردن مواد اول مايع نصب يك لوله اسپري كننده مايعات در بالاي ميكسر مي باشد . مواد اوليه خشك مي بايست قبل از ورود مايعات به سيستم به طور كامل مخلوط شوند . افزودن مايعات زودتر از بازه قضيه لحاظ مانع از پراكندگي مطلوب ريز مغذي ها مي شود، چه بسا ممكن هست ذرات ريز را اصطلاحا به “گلوله هاي برفي” تبديل نمايد . 

آزمايش 
ميكسر تست مداوم ميكسر مي بايست بخش طلاق ناپذير از برنامه تضمين كيفيت باشد و بايستي به چهره سه ماهه انجام شود . رويه هاي تست ميكسر نسبتا بي آلايش و مشتمل بر تصاحب كردن مثال در فواصل وقتي يگانه مي باشد . 

بيشتر كارشناسان موافق هستند كه نمونه گيري از نقاط متفاوت (8-4 نمونه) براي اطمينان از پراكندگي كافي مواد در داخل ميكسر اضطراري مي باشد . حالت قابل قبول، نمونه گيري از نقاط موازي در ميكسر و همچنين نقاط بالا و زير ميكسر مي باشد . 

فيض 
گيري هزينه هاي خوراك، گرانقيمت ترين بخش در رشد طيور يا ديگر حيوانات مي باشد . به عنوان سود گيري، تلاش براي كاهش تغيير‌و تحول مواد اوليه در خوراك، بازده قابل توجهي را به حيث اقتصادي گشوده خواهد گرداند . فرآوري و ذخيره مناسب مواد اوليه، نگهداري كافي از امكانات كارخانه و تست روزمره خوراك نهايي براي اطمينان از جواب مناسب حيوان به غذا حتمي است، اين در حالي ميباشد كه مي بايست هزينه هاي خوراك كنترل شود . متخصصين تغذيه و همچنين اپراتورهاي كارخانجات غذا بايستي با يكديگر همكاري كنند تا تحليل كافي را بر آماده سازي خوراك و خصوصيت هاي خوراك آخري داشته باشند . سود پاياني كاهش هزينه ساخت مي باشد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۱:۵۱ توسط:علي پور موضوع:

عصاره‌هاي گياهي كنسانتره

به تركيبي از مواد معدني همپا با ويتامين‌ها، اسيدهاي آمينه، پروبيوتيك، انرژي و پروتئين، پري‌بيوتيك و عصاره‌هاي گياهي كنسانتره افزوده آمينوساكاريد گفته مي شود . 
آسياب ميكسر
شناخت با آمينوساكاريداسيدهاي آمينه باعث تقويت ميكروفلور شكمبه و ارتقاء اندازه پرزهاي آن مي‌گردد . تركيبات و عصاره‌هاي گياهي جان دار درآن موجب تحريك دستگاه گوارش و اعصاب بويايي دام شده كه ضمن ارتقا اشتها، افزايش فعاليت‌هاي ترشحي و حركتي دستگاه گوارش دام را سبب ساز ميگردد و به هضم و جذب بهتر غذا و ارتقا بازده كمك مي‌نمايد، و تركيبات گياهي مو جود در اين مال در كنار اسيدهاي آمينه سبب ساز تقويت فعاليت‌هاي متابوليسمي پروتئين، كربوهيدرات، انرژي و عناصري همچون مس، كبالت، روي مي‌شود . 

توكسين بايندر جانور دراين محصول باعث جذب خوبتر سموم قارچي طعام و علوفه گرديده و از جراحت به بافت‌هاي بدن دام پيشگيري مي كند . مانان اليگوساكاريد جان دار در اين سوپركنسانتره با جذب ميكروب‌هاي بيماري‌زا باعث سالم دام و تقويت سيستم ايمني مي‌گردد . 

برخي 
ديگراز فوايد و تأثيرات مصرف آمينوساكاريد 
تقويت فعاليت‌هاي متابوليسمي پروتئين، كربوهيدرات، انرژي، ازت، روي، آهن… ، بهبود ساخت اسيد استيك و بوتيريك در شكمبه، بهبود و تسريع تخمير شكمبه‌اي و كاهش قابل مراعات نفخ در گوساله‌ها، ارتقاء سرعت پروار و تراكم بخش اعظم بافت استخواني و ماهيچه‌اي، در دست گرفتن اسهال ميكروبي و تغذيه‌اي در دام‌هاي جوان، ارتقاء مقاومت دام در برابر استرس‌هاي گرمايي، ارتقا فسفر قابل جذب و مواد مغذي جانور در خوراك، افزايش بازده و كاهش هزينه توليد، غلبه بر مشكلات تناسلي و بهبود فحلي و باروري، كاهش لنگش و ورم پستان و پيشگيري از اسيدوز، تحريك اشتها و ارتقاء ماده خشك مصرفي، كاهش استرس ناشي از تغيير تحول جيره بخصوص در گاوهاي تازه‌زا و خشك، افزايش نسبي شير و چربي، پيشگيري از پيري زودرس و ارتقا عصر شيرواري . 

تمام تركيبات جانور دراين فرآورده به طور كامل ارگانيك و فاقد هرگونه مواد شيميايي و هورموني بوده و با كاهش آفلاتوكسين و جذب سموم قارچي از خوراك و ارتقاء سلامت دام در نهايت سالم بهترجامعه را موجب ميگردد . 

تركيبات 
3 كيلوگرم از اين محصول: 
پروتئين 
: 76- 75 درصد – انرژي : 5700 – 5600 kcal 
(عصاره 
نعناء ، آويشن، پونه كوهي، مرزنگوش) آرد جو، آرد ذرت، مانان اليگوساكاريد، ويتامين A، D3، E، آهن، سولفات مس، دي كلسيم فسفات، يدات كلسيم، اكسيد روي، سولفات كبالت، اكسيد منيزيم، اكسيد منگنز، نياسين، توكسين بايندر، كلريد سديم، بي كربنات سديم،اسيدهاي آمينه (پرولين، ترئونين، آرژنين، لوسين، فنيل آلانين، تريپتوفان، والين) ، كربنات كلسيم، سلنيوم، آنتي اكسيدان
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۴:۳۷ توسط:علي پور موضوع:

اشكال كنسانتره طيور كنسانتره

اشكال 
كنسانتره طيور كنسانتره طيور اشكال مختلفي داراست كه بر حسب مدل طيور هدف، اعم از گوشتي، تخمگذار و مادر، سن و تراز رشد طيور و درصد به كارگيري از مال در جيره پاياني متعدد است . مثلا كنسانتره ۵% جوجه هاي گوشتي كه در مرحله استارتر بكار مي رود، محصولي مي باشد كه در سه هفته اوليه عصر پرورش جوجه هاي گوشتي به ميزان ۵ درصد جيره يا اين كه ۵۰ كيلوگرم در هر بدن جيره پاياني به كار گيري مي گردد . به عنوان مثال كنسانتره ۵ درصد جوجه هاي گوشتي كه تركيبات آن عبارتنداز: ذرت، كنجاله سويا، پودر ماهي، دي كلسيم فسفات، كربنات كلسيم، دي، ال- متيونين، ال – ليزين، هيدرو كلرايد، تكميل كننده معدني – ويتاميني، مولتي آنزيم، فيتاز و آنتي اكسيدان، داراي بررسي شيميايي به اين شرح مي باشد: انرژي متابوليسمي براي طيور ۱۵۳۰ كيلو كالري در كيلو گرم، پروتئين نپخته ۲۶ درصد، متيونين ۳ درصد، ليزين ۲٫۱ درصد، كلسيم ۶٫۲ درصد و فسفر قابل جذب ۳٫۹ درصد . براي استفاده از اين كنسانتره در تراز رويش جوجه هاي گوشتي، سه مورد از سوي كارخانه ساخت كننده پيشنهاد شده كه به يار بررسي شيميايي جيره نهايي در جدول تحت آمده مي‌باشد . 

آسياب ميكسر

فرمول 
و تحليل دان پيشنهادي رشد (۲۲ تا ۳۵ روزگي) با به كار گيري از كنسانتره پنج درصد با ويژگي ها ياد شده 

تركيبات گزينه 
۱ گزينه ۲ گزينه ۳ كنسانتره 
۵% جوجه هاي گشتي ۵۰ ۵۰ ۵۰ ذرت ۶۳۳ ۵۰۸ ۴۵۰ 
كنجاله 
سويا ۳۰۵ ۳۰۰ ۲۹۵ صدف ۱۲ ۱۲ ۱۲ 
گندم ۰ ۱۲۰ ۱۸۰ 
روغن 
گياهي ۰ ۱۰ ۱۳ جمع يك 
تن يك تن يك تن محاسبه 
جيره هاي پيشنهادي انرژي 
قابل متابوليسم (Kcal/Kg) ۲۹۰۰ ۲۹۲۰ ۲۹۱۵ پروتئين 
نپخته (%) ۱۹٫۹۲ ۱۹٫۸ ۱۹٫۶ فيبر 
نپخته (%) ۳٫۲ ۳٫۲۹ ۳٫۳۴ متيونين 
(%) ۰٫۴۹ ۰٫۴۸ ۰٫۴۶ ليزين 
(%) ۱٫۱۷ ۱٫۱۴ ۱٫۱ كلسيم 
(%) ۰٫۹۱ ۰٫۹ ۰٫۸۷ فسفر 
قابل جذب (%) ۰٫۳۶ ۰٫۳۶ ۰٫۳۶ همچنين بنا به امر اداره دامپزشكي كشور، بررسي ويتامين ها و مواد معدني كنسانتره طيور بايستي بر روي پاكت بسته بندي اين توليدات درج گردد . اين آناليزها درصورتي كه هم براي مرغدار قابل به كارگيري نباشد اما دامپزشك فارم و كارشناس تغذيه را در تنظيم جيره اي مطلوب گله يا تغيير‌و تحول جيره پيشنهادي كارخانه توليد كننده كنسانتره امداد مي رساند . 

كنسانتره 
يا اين كه دان آماده با دقت به اين كه زمان رويش و ايجاد مرغان تخمگذار و طيور والد طولاني مي‌باشد و نيازمندي هاي آنان در روند متعدد رويش و ساخت متعدد مي باشد و گهگاه بسته به وضعيت گله، نوع مديريت و كارداران بهداشتي و تغذيه اي، بايستي جيره خاصي را براي گله تدارك ديد، استعمال از دان فراهم براي مرغان تخمگذار و طيور والد و اجداد چندان همگاني نمي باشد و در اين فارمها، به كارگيري از كنسانتره براي تهيه جيره نهايي رواج داراست . به عنوان مثال بررسي شيميايي نوعي كنسانتره ۵ درصد مرغ تخمگذار به‌اين شرح مي باشد: انرژي قابل متابوليسم Kcal/Kg 1330 ، پروتئين ناپخته ۲۵ %، فيبر ناپخته ۳٫۱ % ، متيونين ۳٫۱۵ % ، ليزين ۲٫۰۷ % ، كلسيم ۷٫۱ % و فسفر قابل جذب ۵٫۲۸ % . جيره هاي پيشنهادي روند متعدد پرورش و توليد و تحليل شيميايي آنان در جدول هاي آينده آمده مي باشد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۴:۴۶ توسط:علي پور موضوع:

دستگاه فيدر ميكسر گاوداري

دستگاه 
فيدر ميكسر گاوداري تغذيه دام ها در گاوداري هاي مرزوبوم با منش هاي سنتي ايجاد و آماده سازي خوراك، داراي مشكل ها فراواني ميباشد و عدم استعمال از راه هاي مكانيزه نو موجب شده اين فعاليت توليدي كاري مالامال زحمت و هزينه گردد و هزينه تمام گرديده فراورده هاي گوشتي و شيري مملكت افزايش يابد . استعمال از دستگاه خوراك ساز(فيدر ميكسر گاوداري)، باعث منظم و يكنواخت شدن طعام دهي و افزايش بازده ساخت مي گردد . كمپاني هايپر صنعت فامكو گونه هاي دستگاه فيدر ميكسر گاوداري را در تناژ هاي گوناگون ساخت و ارائه مي نمايد . دستگاه هاي عرضه گرديده اين كمپاني دارنده 18 ماه گارانتي حتي براي قطعات مصرفي و ده سال سرويس ها پس از فروش دارند . 

آسياب ميكسر

مشخصات 
فني فيدر 
ميكسر گاوداري 
دستگاه 
فيدر ميكسر گاوداري 

از دستگاه فيدر ميكسر جهت تهيه و تنظيم طعام ادغام بدون نقص به كارگيري مي گردد . با استفاده از دستگاه فيدر ميكسر گاوداري علوفه در ميزان هاي انتخاب شده خرد شده و با بقيه مواد و كامل كننده هاي افزودني بطور يكنواخت تركيب مي گردد . 

فيدر 
ميكسر گاوداري 
مزاياي 
دستگاه فيدر ميكسر براي تنظيم طعام دام 1- طبق تجربه ثابت گرديده در گاوداري هايي كه از اين سيستم براي تغذيه دام ها به كار گيري گرديده بازدهي خوراك بهبود يافته و ضريب تبديل طعام به شير و گوشت ارتقا يافته ميباشد . 
2- با به كار گيري از سيستم تغذيه اي TMR مصرف خوراك حدود 4% عمده مي شود . 
3- محيط شكمبه گاو در اين منش بصورت مناسب تر و پايدارتر فعاليت مي كند . 
4- با بكار گيري راه و روش تغذيه جيره هاي كاملاً مخلوط كه فقط با استفاده از فيدر ميكسر قابليت پذير هست مشكل‌ها گوارشي و متابوليكي دام كاهش مي يابد(مخصوصا اسيدوز) . 
5- ايجاد شير با به كارگيري از اين دستگاه 5 تا 10 درصد ارتقاء مي يابد . 
6- تجارب نشان مي دهد استعمال از فيدر ميكسر در تغذيه گاوها سبب افزيش ايجاد شير في مابين 450 تا 900 كيلوگرم در يك دوره شيردهي بازاي هر گاو خواهد شد . 
7- با توجه به يك دست شدن خوراك اقتدار گزينش و تفكيك طعام از گاو گرفته مي شود و كل غذا مصرف مي شود . 

گاو 

8- اندازه چربي و پروتئين شير با مصرف بخش اعظم غذا خشك ارتقاء مي يابد . 
9- در دست گرفتن و رئيس غذا دام ها بهتر، دقيق تر و راحت تر مي شود . 
10- با توجه به يكنواخت شدن خوراك تلفات غذا بطور قابل ملاحظه اي تحت مي آيد . 
11- نياز به نيروي كارگري كاهش مي يابد . 
12- مصرف كل جيره پايه گذاري كردن گرديده موجب مي شود از مواد معدني و ساير افزودني ها باندازه و صحيح استفاده شود . 
13- اختلاط يكنواخت فيدر ميكسر موجب مي شود تراز بالايي از مواد خوراكي قابل استفاده در جيره گاوداري قرار گيرد . 
14- در تغذيه تماما تركيب TMRبرخي از مواد خوراكي افزودني نظير اوره، چربي، فراورده هاي با منشا حيواني و پروتئين ها، نياسين و . . . قابليت و امكان پذيرتر مي نمايد . 
15- گروه بندي دام ها و فراهم سازي جيره متناسب با هر مجموعه به راحتي امكان پذير مي شود و خطاي انساني به دستكم كاهش مي يابد . 

فيدر 
ميكسر گاوداري 
دستگاه 
فيدر ميكسر گاوداري 
از معايب شيوه سنتي تغذيه گاوداري مي بضاعت و توان به مورد ها تحت اشاره كرد كه در فيس استعمال از مكانيزم مدير و در دست گرفتن تغذيه دام ها بسياري از آنان حل مي گردد . 
1- 
كاهش راندمان توليد شير و گوشت 2- 
منظم و با برنامه نبودن پروسه تغذيه و خوراك دهي 3- افزايش بيماري هاي دامي مثل بيماري هاي گوارشي، عفوني و . . . 
4- 
تعلق دوچندان به نيروي كارگري و نبود كارگران حرفه اي به تعداد كافي 5- 
عدم مدير بر كار و طريق غذا دهي نيرو 6- 
افزايش هزينه هاي توليد و پيدايش خسارت هاي مالي 7- 
مشكلات مضاعف در فرآيند توليد مثل 
مكانيزم 
فيدر ميكسر دامي مكانيزم كاري دستگاه فيدر ميكسر خرد كردن علوفه در اندازه هاي مطلوب و ادغام كردن مواد خشك با مواد افزودني پروتئيني، معدني و ويتامين هاي زمينه استفاده در جيره و خوراك دام مي باشد . 

انواع 
فيدر ميكسر گاوداري از حيث حركت 1- 
فيدر ميكسر دامي متحرك 2- 
فيدر ميكسر دامي ثابت 
فيدر 
ميكسر متحرك فيدر ميكسر متحرك در دو دسته فيدر ميكسر پشت تراكتوري و فيدر ميكسر خويش كشش توليد مي گردند . دامداري هايي كه اطراف و محوطه كافي براي حركت و دور زدن خودرو و تراكتور دارا‌هستند از فيدر ميكسر متحرك به كار گيري مي نمايند فيدر ميكسر متحرك تغذيه دام ها را در نقاط متعدد فراهم مي نمايند . شركت هايپر صنعت فامكو گونه هاي مختلف اين دستگاه ها را عرضه ئمي كند .


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۱:۳۵ توسط:علي پور موضوع: