مرجع مقالات رسمي دام طيور مرجع مقالات رسمي دام طيور .

مرجع مقالات رسمي دام طيور

عدم تعادل در جيره

نبود كلسيم يا عدم تعادل در جيره هم در سنگ ادراري دخالت دارااست . كلسيم مي بايست دو برابر فسفر باشد درحالي كه دانه هاي غلات موجود در جيره چهل برابر فسفر عمده از كلسيم دارا هستند .زماني كه تراز فسفر در جيره بيش از مرحله كلسيم باشد فسفر مي تواند با منيزيم در مثانه تشكيل بلورهاي سنگي را دهد . كريستال ها در مجراي ادراري گير مي نمايند .اين مشكل بيشتر در متاع نر هست بخصوص در قوچ زيرا مجراي ادراي زياد طولاني تر و باريك تر از ميش و بز ميباشد .در صورتي‌كه انسداد شديد باشد و بز نتواند ادرار كند . مثانه ممكن است دچار پارگي شود ومنجر به مرگ ناگهاني شود . .نسبت كلسيم به فسفر مطلوب براي پيشگيري بسيار اصلي است .
آسياب ميكسر
White Muscle Disease بيماري عضله سپيد ناشي از نبود سلنيم در جيره هست .بزها نسبت به گاو و گوسفند به بيماري عضله سپيد مضاعف حياتي خيس مي‌باشند .سلنيم ياور با ويتامين E كار مي نمايد بعنوان يك آنتي اكسيدان در ماهيچه‌ها فعاليت مي كند .هنگامي كه سلنيوم در جيره ناچيز است،راديكال هاي آزاد اكسيداتيو در عضله آسيب چشم بوجود مي آيد ودر بافت عضلاني منجر ايجاد رگه هاي سپيد به خصوص در ماهيچه قلب خواهد شد .بزغاله قربانيان عادي مي باشند .بزغاله هايي كه ضعيف مي‌باشند در ايستادن دچار ايراد هستند . سلنيوم معمولا يك جز جداناشدني از مواد معدني مي باشد . همينطور مي بضاعت و توان در قالب تزريقي همراه با ويتامين E مهيا شود .هنگام تهيه كامل كننده هاي سلنيوم به بزها بسيار با توجه انجام دهيد .تحقيقات كمي در رابطه با اثرات مصرف بيش از حد سلنيوم روي بز ها رخ مي گيرد اما سلنيوم در مقدار بالا براي بقيه گونه ها حيواني سمي مي‌باشد .مصرف سلنيوم بيش از حد سبب ريزش گيسو ، مشكل ها سم ،استفراغ،لرزش عضلاني ،مشكلات تنفسي و مرگ در گاو و گوسفند و بز خواهد شد . Polioencephalomalacia Polioencephalomalacia، كه همچنين به نام فلج اطفال بز است، ناشي از فقدان تيامين ميباشد به علت فقدان ويتامين B1حاصل مي شود شكمبه اندازه متعددي از تيامين را ايجاد مي كند اما در بعضا شرايط ،توليد تيامين ممكن است مسدود شود . Polioencephalomalacia منجر مي شود كه بافت ها در مغز از در بين مي رود . نشانه كلاسيك Polioencephalomalacia بز به پشت مي خوابند و سرش را به زمين مي زند و پاهايش به شدت توسعه مي يابد در صورتيكه خلل به اندازه كافي زود حل نشود تزريق تيامين مي تواند مشكل را حل كند .در صورتي‌كه آسيب مغزي بيش از حد شديد باشد بز به احتمال فراوان زنده نخواهد ماند . Prussic Acid Poisoning يك عدد از نگراني هاي مرسوم آن گاه از گردباد و يا در فصل‌پاييز برگ ها و شاخه هاي افتاده مي‌باشد كه براي خوردن بزها امن نيستند .درختان مشتمل بر درخت گيلاس ،آلو،هلو،زردآلوو بادام مي‌باشند .اين درختان دربردارنده اسيد پروسيك در بافتهاي آن‌ها هست .سورگوم هم حاوي اسيد پروسيك ميباشند . هنگاميكه بافتهاي گياهي جراحت ببيند بخصوص زماني كه شاخ و برگ مبتلا يخ زدگي و يا اين كه خشكسالي هستند ، اسيد پروسيك به سيانيد هيدروژن مرگبار تبديل مي شود،اين گياهان سينوژني ناميده مي شود .هيدروژن سيانيد مانع از نشر گلبول قرمز رنگ از اكسيژن بوسيله اتصال به هموگلوبين در محل اكسيژن مي شود . سود مرگ پر سرعت مي‌باشد . Nitrate Poisoning مسموميت نيترات و مسموميت اسيد پروسيك اكثر اوقات شبيه نيز ميباشند .گياهان ،از نيتروژن خاك براي ساختن بافتهاي گياهان استعمال مي نمايد . مسموميت با نيترات مي تواند اختلال در سورگوم باشد، به ويژه پس از آن كه با نيتروژن كوددهي شود و پس از فقدان باران اين مشكل عمده خواهد بود . سواي رطوبت كافي، نيترات در گره هاي گياهان تجمع مي يابد . نيتراتها گهگاه مي تواند به مرحله سمي در آب برسند .به تيتر نمونه آب بعد از بارندگي شديد در مزارع مي تواند مرحله نيترات در حوضچه ها و جريان ها ارتقاء مي يابد . نيترات آهن در مولكول هموگلوبين در خون تغيير و تحول مي دهند و ديگرقادرهموگلوبين ها به حمل اكسيژن نخواهد بود .تقريبا خون حيوان قهوه اي مي شود و مرگ پر سرعت حيوان را به يار خواهد داشت .بزها آلوده و كثيف به لحاظ ضعيف مي رسند و ممكن مي باشد تلو تلو بخورند و دماي بدن آن‌ها ذيل مي آيد .
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۹:۰۵ توسط:علي پور موضوع:

تحليل بعضا از اقلام با اهميت خوراك دام و طيور

جدول ۳- تحليل بعضا از اقلام با اهميت خوراك دام و طيور(آناليز محصول ها بر شالوده درصد از ماده خشك حساب و كتاب شده است)
آسياب ميكسر
ماده خوراكي DM % CP % CF % ADF % NDF % ADL % ASH % EE % NFE % GE Cal/g كنجاله آفتابگردان ۹۲٫۲۷ ۲۹٫۴۶ ۲۳٫۲۲ – – – ۷٫۰۲ ۶٫۱ ۳۴٫۲ ۴۵۶۱ دانه ارزن ۹۳٫۰۲ ۱۲٫۳۶ ۱۱٫۲۴ – – – ۵٫۲۷ ۲٫۹ ۶۸٫۲۴ ۴۵۲۱ دانه برنج ۹۱٫۵۲ ۸٫۰۶ ۰٫۸۸ – – – ۰٫۷ ۷٫۴۳ ۳۴۸۰ سبوس برنج ۹۲٫۲۹ ۷٫۱ ۳۲٫۲۴ ۳۷ ۴۶٫۴۷ – ۱۵٫۷۵ ۶٫۵۹ ۳۸٫۲۲ ۴۰۲۹ كنجاله تخم پنبه ۹۴٫۰۹ ۲۳٫۳۸ ۲۶٫۹۱ – – – ۵٫۶۷ ۶٫۷ ۳۳٫۳۵ ۴۵۷۳ دانه جو ۹۱٫۹۷ ۱۱٫۳ ۶٫۱۲ ۶٫۸۹ ۲۷٫۳۱ – ۳٫۴۳ ۱٫۶۹ ۶۹٫۰۴ ۴۱۵۹ تفاله چغندرقند ۹۱٫۹۵ ۹٫۸۷ ۱۶٫۶۴ – – – ۵٫۹۲ ۰٫۹۹ ۶۶٫۵۹ ۳۹۷۲ دانه ذرت ۸۹٫۸۶ ۹٫۲۲ ۴٫۰۵ ۷٫۸۷ ۱۸٫۴۲ – ۱٫۳۹ ۳٫۷۳ ۸۱٫۶۲ ۴۳۵۵ كنجاله سويا ۹۱٫۱۷ ۴۲٫۵۳ ۷٫۴۴ – – – ۶٫۷۹ ۶٫۱۹ ۳۷٫۰۶ ۴۴۴۸ كنجاله كلزا ۹۵٫۳۴ ۳۷٫۲۷ ۱۲٫۸۷ – – – ۷٫۵ – – ۴۰۳۶ دانه گندم ۹۲٫۹۶ ۱۳٫۲۹ ۳٫۳۷ ۵٫۷۲ ۱۷٫۰۵ – ۲٫۰۸ ۱٫۴۸ ۷۹٫۷۹ ۴۲۲۵ سبوس گندم ۹۰٫۷۱ ۱۴٫۸۷ ۱۱٫۳۷ ۱۴٫۴۹ ۴۳٫۶۵ – ۵٫۳۷ ۳ ۶۵٫۸۴ ۴۲۱۷ كاه گندم ۹۴٫۵۷ ۳٫۲۲ ۴۰٫۱۶ ۴۶٫۳۱ ۷۱٫۰۷ – ۹٫۵۹ ۰٫۷۹ ۴۶٫۲۶ ۳۹۷۶ يونجه خشك شده ۹۳٫۵۶ ۱۴٫۵۷ ۳۱٫۲۹ ۳۳٫۴ ۴۰٫۸۱ – ۹٫۹۷ ۱٫۱ ۴۳٫۰۶ ۴۲۰۶ باتوجه به توضيحات ذكر گرديده در اين مطلب مشخص مي شود كه براي تهيه طعام بي نقص و سالم براي دام و طيور نياز به تحقيقات و ارزيابي هاي دقيق علمي مي باشد و تمامي توليدات كشاورزي و نهاده هاي صنعتي قضيه به كارگيري به دليل اين كه با تن درستي غذاي انسانها داراي ربط مي باشند مي بايست داراي مجوز رسمي باشد . فيض گيري و جمع بندي: براي تامين تندرست غذاي آدم ها، نياز مي باشد توجه ويژه اي به سالم تغذيه دام به تيتر يك عدد از با اهميت ترين منابع غذايي قضيه نياز آدم داشته باشيم . چون در زنجيره غذايي آلودگي ها و بيماري هاي گوناگون قابل انتقال مي باشند . براين اساس باتوجه به متغير بودن كيفيت مواد اوليه موضوع استعمال در تهيه و تنظيم غذا دام و طيور، به ويژه اقلام حياتي نظير ذرت و سويا و… ، بهتر مي باشد آزمايشات در اختيار گرفتن كيفي فيس گيرد . اين آزمايشات خير صرفا هزينه محسوب نمي شوند بلكه از هدررفت منابع مالي بابت تنظيم اقلام ناچيز كيفيت خودداري مي نمايد . به كار گيري از اقلام بي كيفيت خير تنها باعث فقدان مواد مغذي در حيوانات مي شود، بلكه در چهره آلودگي به آلاينده هاي متفاوت مثل كپك، قارچ، باكتري هاي بيماريزا، عناصر سنگين وزن و… مي تواند خسارتي فراتر از اثرات نبود مواد مغذي ساخت كند . از سوي ديگر ارتقاء احتاجات غذايي دام و طيور در فيض تصحيح نژاد، ايجاب مي نمايد از افزودني هايي كه سابقا و به طور سنتي در رويش دام و طيور به كار گيري نمي شده است، در جيره هاي پرورش دهندگان صنعتي و مدرن استعمال شود به طوري كه به كار گيري از برخي اقلام نظير توكسين بايندرها و بافرها به يكي از نيازهاي واجب جيره تبديل شده ميباشد . با اعتنا به نوظهور بودن تكنولوژي توليد افزودني هاي طعام دام و طيور، توليد با كيفيت چنين موادي نياز به توكل بر دانش روز و استعمال از متخصصان متبحر و عمل آزموده دارااست . تيم دانش بنيان ويوان، با بهره گيري از تجارب اساتيد متخصص صنعت دام و طيور و همكاري گسترده با دانش كده ها و مراكز علمي و پژوهشي داراي اعتبار كشور همواره تلاش دارااست تا توليدها باكيفيت كه سلامتي دام وطيور را تضمين مي نمايد در زنجيره زنجيره غذايي انسانها نقش مفيدي داشته باشد . در اين راستا گروه دانش بنيان ويوان با ايجاد افزودني هاي با كيفيت شامل توكسين بايندرها، پلت بايندرها و اكسيد منيزيم با خلوص بالا، قدم مهمي در خط مش بهبود سلامت دام ها و محصول هاي دامي برداشته مي‌باشد . اين توليدات علاوه بر كاهش هزينه هاي ايجاد طعام دام و طيور سبب ساز كاهش مسموميت دام ها با سموم قارچي(با استفاده از محصول ها مگنوتوكس و زرين بايندر)، كاهش اسيدوز و بيماري هاي متابوليكي در نشخوار كنندگان(با به كارگيري از مال مگنوفيد) و بهبود كيفيت و سالم طعام پلت(با استفاده از توليد ها بنتوفيد و زرين بايندر) مي شوند . اضطراري به ذكر مي‌باشد كه همگي اين محصول ها دارنده جواز قانوني از سازمان دامپزشكي مرزوبوم مي باشند و در همه آزمايشهاي invivo و invitro كيفيت آن تاييد گرديده هست . در چهره رغبت به دريافت اطلاعات توكسين بايندر چندجزيي وسيع الطيف مگنوتوكس اينجارا كليك نماييد . جهت دريافت اطلاع بخش اعظم در زمينه توكسين بايندر معدني زرين بايندر اينجا را كليك فرماييد . جهت ارزيابي مزاياي مصرف مگنوفيد (اكسيد منيزيم با خلوص بالا) در غذا دام، اينجا را كليك فرمائيد . جهت كسب اطلاعات اكثر در مسئله بنتوفيد(بنتونيت فرآوري شده) اينجا را كليك فرماييد .
برچسب: پرس پلت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۸:۱۲ توسط:علي پور موضوع:

معرفي رويكرد هاي جفتگيري در گوسفندان

معرفي رويكرد هاي جفتگيري در گوسفندان جفت گيري در گله گوسفندان معمولا به دو راه رخ مي گيرد .
آسياب ميكسر
جفتگيري طبيعي Natural Mating جفت گيري به صورت تلقيح مصنوعي Artificial Insemination جفت گيري طبيعي: جفت گيي طبيعي دربرگيرنده دو راه جفت گيري سنتي و جفت گيري طبيعي مي‌باشد . جفت گيري سنتي: منش جفت گيري سنتي در گله هاي گوسفند عشايري وجود دارد كه تمام روز ها سال گوسفندان نر و ماده در يك گله و كنار نيز ميباشند . در اين گونه گله ها تناسب خاصي در بين تعداد گوسفندان نر و ماده نميباشد و جفت گيري به صورت كاملا ارگانيك رخ مي گيرد . در اين دسته جفت گيري دامدار هيچگونه دخالتي نمي كند و هنگامي مختص براي جفت گيري تنطيم نمي نمايد . معايب راه جفت گيري سنتي: در اين گونه جفت گيري ممكن مي باشد گوسفندان ماده زيادي در بازه زماني جفت گيري قابليت و امكان باروري پيدا نكنند . در اين دسته گله ها معمولا اطلاعات گوسفندان نر و ماده و بره ها تصويب نمي شود . در اين مدل جفت گيري ممكن مي باشد گوسفند ماده پيش از زمان طبيعي يعني 15 ماهگي آبستن شود . معرفي رويه هاي جفتگيري در گوسفندان جفت گيري طبيعي: اين جور جفت گيري ارگانيك به شكل در اختيار گرفتن گرديده رخ مي گيرد . در اين جور جفت گيري دامدار بين تعداد گوسفندان نر و ماده تناسب خاصي برقرار مي نمايد براي نمونه هر گوسفند نر در ازاي 40 تا 50 گوسفند ماده در گله وجود خواهد داشت . در اين نوع جفتگيري دامدار 40 تا 50 گوسفند ماده را در بخش هاي جداگانه قرار مي دهند و بوسيله يك گوسفند نر والد برنده به شناسايي گوسفند ماده فحل خواهند شد . گوسفند نر فقط فحل ياب خير مي‌باشد اما براي جفت گيري مطلوب نمي باشد زيرا از نظر ژنتيكي مناسب نميباشد و صرفا اقتدار جنسي بالا دارااست . پوشش هايي بر روي اندام تناسلي گوسفند نر فحل ياب قرار مي دهند تا تنواند با گوسفند ماده جفت گيري نمايد و آن را حامله نمايد . ادله استعمال از اين گوسفندان فحل ياب امكان شناسايي فحل براي گوسفندان ماده هست . پس از اين تراز گوسفندان ماده شناسايي شده را آغل هايي ديگر در كنار گوسفند نر مناسب داراي صفات ژنتيكي برتر قرار داده و به بازه زماني 12 الي 24 ساعت بيرون نمي آورند . همچنين در اين مرحله مشخصات گوسفند نر و و ماده والد مي بايست ثبت شود . دوران بازه اجراي شيوه جفت گيري طبيعي در اختيار گرفتن گرديده 51 روز مي باشد كه در سه دوره فيس مي گيرد . براي بزها نيز زمان مقطع اجراي رويكرد جفت گيري طبيعي كنترل شده 60 روزه بوده كه در سه زمان بيست روزه فيس مي گيرد . اين روش، روشي دوچندان مناسب و ارگانيك براي تشخيص ميش هاي فحل هست زيرا تشخيص ميش هاي فحل به برهان داشتن دنبه فعاليت رنج است معرفي راه هاي جفتگيري در گوسفندان جفت گيري به شكل تلقيح مصنوعي Artificial Insemination اين روش، روشي امروزي براي حامله نمودن گوسفند است . اين رويكرد بخش اعظم براي انجام اصلاحات ژني رخ مي گيرد . براي اين نوع جفت گيري آغاز از قوچ دارنده صفات برتر اسپرم گيري مي شود و آن گاه به وسيله تفنگ تلقيح اين اسپرم ها را وارد تن گوسفند ماده مسئله حيث مي كنند .
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۴:۱۵ توسط:علي پور موضوع:

كنسانتره 2/5 درصد جوجه گوشتي

كنسانتره 2/5 درصد جوجه گوشتي -تك مرحله تهيه و تنظيم فرمولاسيون كنسانتره جوجه گوشتي بر پايه آخري داده ها سويه راس به نحوي انجام گرديده مي‌باشد كه نياز ويتامين ­ها و مواد معدني كم ياب در جوجه گوشتي را به طور كامل تامين مي نمايد . پروفايل اسيدهاي آمينه و جيره­ هاي پيشنهادي براي اين كنسانتره با به كارگيري از خط مش تركيبي پروتئين ايده­ آل و اسيدهاي آمينه استاندارد گرديده ايلئومي (SIDAA) به شكلي تهيه شده است كه علاوه بر كاهش هزينه تمام شده براي ايجاد هر كيلوگرم گوشت، باعث به كاهش دفع نيتروژن و رطوبت در فضولات و ايجاد آمونياك در سالن رويش مي ­شود . تعيين افزودني­ ها در كنسانتره جوجه گوشتي لوتكامين به نحوي چهره مي­ گيرد كه باعث به بهبود موقعيت مورفولوژيك و جمعيت ميكروبي روده شده و سعي استعمال از مواد مغذي جيره بوسيله پرنده ارتقا يابد . اين محصول در پاكت­هاي كامپوزيت سه لايه بسته بندي مي ­شود و در حالت خشك، خنك و بدور از آفتاب تا چهار ماه پس از مورخ توليد، قابل مراقبت مي‌باشد .
آسياب ميكسر
از خصوصيت هاي اين كنسانتره به موردها زير مي بضاعت اشاره كرد: به كار گيري از سطح هاي بالا و نسبت ويژه اسيدهاي آمينه متيونين، ترئونين و ليزين به نحوي كه بيشترين همت در كنار كمترين افت لاشه را در گله سبب ساز ­شود . استفاده از اسيد آمينه ال والين به تيتر اسيد آمينه ضروري چهارم در تغذيه جوجه گوشتي كه مصرف آن قابليت و امكان كاهش مصرف كنجاله سويا و بهبود عملكرد را فراهم مي سازد . استعمال از سطح ها استاندارد ويتامين ­ها هم خواني بر آخرين كاتالوگ سويه راس 308 كه اين اصلي موجب بهبود همت و به ويژه ارتقا مقاومت به بيماري­هاي عفوني و تنش ­ها و كاهش تلفات در برهه زماني شيوع درگيري ها مي ­شود . افت­ ناگهاني پرورش در سنين بالا يك عدد از علامت ها متداول در شرايط نبود ويتامين ها ميباشد . ضروري به توضيح مي‌باشد كه تمام ويتامين ­هاي خالص جانور در محصولات لوتكامين از شركت هاي داراي اعتبار اروپايي تامين مي ­شود . مدل فيتاز از شاخص هاي اساسي اثر گذار بر كيفيت كنسانتره است . فيتاز موضوع به كار گيري در كنسانتره هاي لوتكامين از معتبرترين شركت هاي اروپايي تامين مي شود و گواه آن عدم گزارش چه بسا يك مورد ناهنجاري اسكلتي در گله هاي مصرف كننده طي پنج سال گذشته مي باشد . در فرمولاسيون كنسانتره لوتكامين از مونوكلسيم فسفات به جاي دي كلسيم فسفات به تيتر تنها مبداء تامين فسفر به كارگيري مي شود . از معايب دي كلسيم فسفات، امكان جذب تحت آن و سطح بالاي فلوئور و فلزات سنگين مي ­باشد كه مي تواند منجر پيدايش برخي از انواع خلل ها اسكلتي در گله جوجه گوشتي شود . در اين متاع علاوه بر صورت معدني موادسازنده واجب ماكرو، از صورت آلي (كيلاته) روي، مس و سلنيوم به كار گيري مي شود تا اندازه برداشت اين عناصر معدني را در تن به حداكثر رسانده و بازدارنده ايجاد معضلات متابوليك در گله جوجه گوشتي شود . در توليد كنسانتره جوجه گوشتي لوتكامين از ظريف ­ترين و به روزترين تكنولوژي توزين و ميكس ذيل نظارت ظريف كيفي به كار گيري مي شود . انجام آزمايشات مربوط به يكنواختي پراكنش مواد اول در مال كه نكته با اهميت در توليد اشكال كنسانتره و كامل كننده است، به كارگيري مي شود . محرك پرورش و ديگر افزودني هاي به فعاليت گرفته گرديده در اين كالا با در لحاظ گرفتن فصل، موقعيت اقليمي و مديريتي هر حوزه‌ و شيوع تضارب ها تعيين و استعمال مي شود .
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۲:۳۳ توسط:علي پور موضوع:

موقعيت ساخت نبود مس ​در نشخواركنندگان

موقعيت ساخت نبود مس ​در نشخواركنندگان كمبود مس در نشخواركنندگان در سرتاسر جهان گزارش گرديده است . و نبود مس درمانگاهي و پايين درمانگاهي هر دو از حيث اقتصادي قابل دقت مي باشند . فقدان ميتواند بصورت نخستين و ثانويه باشد . آسياب ميكسر در وضعيت اوليه: فقدان مس در غذاي دام ميباشد . مراتع در اوايل بهار كه علوفه برنا مي‌باشند باندازه كافي مس ندارند و حيواناتي كه از اين مراتع تغذيه مي‌نمايند مستعد به ابتلاء ميباشند . بخصوص در صورتي‌كه خاك حيطه از نظر مس هم حاجتمند باشد . نبود مس بخش اعظم در بهار و فصل تابستان و عمده در مراتع ديده مي‌گردد . در حيواناتي كه محصور نگهداري مي گردند كمبود مس بندرت ديده ميگردد . زيرا معمولاً براي تغذيه اين دام‌ها از كنسانتره و علوفه كم آب به كارگيري مي شود و كنسانتره به مقدار كافي مس دارند و همينطور علف‌هايي كه براي كم آب شدن بكار ميروند بالغ هستند و علوفه بالغ بطور كلي از لحاظ موادتشكيل دهنده معدني غني‌تر از علوفه برنا مي باشند . گياهاني كه ميزان مس موجود در يك كيلوگرم از ماده خشكشان كمتر از ۳ ميلي‌گرم باشد ميتوانند منجر بروز عوارض درمانگاهي فقدان مس شوند و درصورتي كه اندازه مس در اين گياهان به (mg/kg۵-۳) رسد كمبود مس بصورت پايين درمانگاهي خود را نشان مي‌دهد . دام‌هاي جوان خيلي حساس‌تر از بالغين مي‌باشند و حساسيت گاو از گوسفند عمده مي‌باشد . ميزان مسئله احتياج به مس در گوساله‌ها ۲/۱ . بره‌ها ۱ تا ۵ و گوسفندان بالغ ۵ تا ۹ و گاو گوشتي و شيري ۸ تا۱۵ و گاو باردار ۱۳ تا ۲۰ ميلي گرم مس در يك كيلوگرم ماده خشك جيره غذايي است . فقدان ثانويه: فقدان مس در گوسفند ممكن است بعلت مقدار اضافي بر احتياج موليبدنوم در طعام باشد و بيماري بعلت اثر ناسازگاري بين دو عنصر به وجود بيايد . در اين شرايط بيماري را به اسم «موليبد نيوزيس» يا اين كه (Teart) مي خوانند و زيرا اسهال مداومي در بين ۸تا۱۰ روز به رنگ زرد مايل به سبز تا سياه از نشاني‌هاي مشخص آن هست از تارت به اسم «اسهال سياه گوسفند» نيز نام مي برند . به كارگيري از سولفات مس در علوفه و يا اين كه غذاهاي بي نياز از موليبدنوم هم باعث پيدايش اختلالات فوق در گوسفند مي‌شود و بر پايه پديده فوق عده‌اي معتقدند كه رابطه‌اي ميان سه عنصر موليبدنوم، گوگرد، مس وجود دارد به قسمي كه اثر محدودكننده يا ناسازگاري موليبدنوم روي مس صرفا در مجاورت عنصر گوگرد امكان‌پذير است . ميكروارگانيسم‌هاي جانور در شبكه نشخواركنندگان از گوگرد جانور در غذا كمي سولفيد ايجاد ميكنند . اين مقدار سولفيد با موليبدنوم مخلوط گرديده و تيوموليبدات مس ساخت مي گردد كه نامحلول بوده و جذب نمي‌شود . نسبت مطلوب بين مس و موليبدنوم (۵به۱) مي باشد . نسبت بحراني ۱/۲ است در فصل بهار موليبدنوم در گياهان فراوان مي باشد كه با نبود مس توام گرديده و پيدايش نبود تشديد ميشود .
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۹:۴۹ توسط:علي پور موضوع:

وسائل و روشهاي كمكي براي تشخيص فحلي:

وسائل و روشهاي كمكي براي تشخيص فحلي: 1- استعمال از ركورد برداري و تابلوي توليد مثل: بي گمان مهم‌ترين امداد در تشخيص فحلي داشتن سيستم ركورد برداري مي باشد . يكي از روشهاي ركوردبرداري به كارگيري از تابلوي گردان توليد مثل مي باشد . يك تابلوي رئيس توليد نظير در خيلي از گاوداري ها به تيتر پرونده موقتا اطلاعات و وسيله براي امداد كردن به تصميم گيري مناسب مورد به كارگيري قرار مي گيرد . تابلو به 12 نصيب تقسيم شده هست و هر نصيب يك ماه را نشان مي دهد كه خويش به روزهاي آن ماه تقسيم مي شود . در هر روز اين تابلو به اندازه يك روز چرخانده مي شود . هر طرف شماره يا اين كه وسيله چسب دار داراي رنگ متفاوتي است . رنگ ها معمولا نكاتي نظير فحلي گاو، گاوهاي آبستن، گاوهاي فراهم براي تلقيح، گاوهاي كم آب را نشان مي دهند . بدين ترتيب گاودار مي تواند هر روز با نگاه كردن به تابلو گاوهايي كه انتظار مي فرآيند فحل شوند را شناسايي مي نمايد . آسياب ميكسر 2 - استفاده از دوربين مدار بسته: استفاده از دوربين و تلويزيون مي تواند وسيله اي اثرگذار براي مشخص كردن گاوهاي فحل باشد . روشن مي‌باشد كه هنگامي اين منش سود با صرفه مي دهد كه گاودار بخوبي بتواند گاوهاي خود را بشناسد و يا با پلاك شماره گذاري آنها را از يكديگر متمايز كند . 3-استفاده از گام شمارMovement detector (Pedometer): در حين فحلي گاو ماده نسبت به بقيه دوره ها تحرك بيشتري دارااست و زمان كمتري را صرف استراحت و غذا ميل كردن مي كند .لذا در مدت فحلي با به كار گيري از پدومتري كه به پاي گاو بسته مي شود مي توان مقدار مسافتي كه گاو طي كرده اندازه گيري نمود و غير بدون واسطه به فحل بودن گاو ماده پي برد . 5-اندازه گيري مقاومت الكتريكي واژن 7-2)استفاده از گاو نر اخته يا اين كه آندوژنه: در اين خط مش امكان زخم ديدن گاو ماده نسبت به روشهاي ديگر فراوان دوچندان مي باشد لذا كمتر توصيه مي شود . 7-3)ماده گاو مجهز به قلم چانه اي 8- ميزان گيري دماي بدن: در هنگام فحلي، آغاز دماي تن به طور محسوسي كاهش و در غايت در مقطع كوتاهي دماي بدن افزايش مي يابد لذا مي توانايي با مقدار گيري دما تا حدودي از فحل بودن گاو ماده مطلع شويد . تشخيص آبستني: تشخيص دقيق آبستني از حيث به دست آوردن و حفظ حداكثر بازدهي ايجاد مانند حائز اهميت است . دانستن اين نكته كه يك گاو پس از جفتگيري باردار نشده مي‌باشد براي گاودار از اين حيث اهميت داراست كه با كمترين اتلاف وقت گاو را جفتگيري داده يا تلقيح نمايد . در تحت يك سري ار روشهاي سنتي و نو تشخيص آبستني آورده شده است: 1- بازرسي ركتال در اين روش با وارد كردن دست به درون راست روده محتويات رحم جهت تعيين تعييرات اندازه ي
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۳:۰۸ توسط:علي پور موضوع:

علوفه ‏ها هرگونه خوراك گياهى و پرحجم

علوفه ‏ها هرگونه خوراك گياهى و پرحجم كه قيمت غذايى داشته باشد و خوش‏خوراكهم باشد، علوفه اسم دارد . يونجه يابيده: اين علوفه بها غذايى زيادى دارااست . يونجه به تيتر يك غذاى عالى در تغذيه دام به خصوص براى گاو شيرى استعمال مى‏شود . پروتئين و كلسيم بالاى اين علوفه آرم مرغوب‏بودن آن هست . دوران برداشت يونجه وقتى مي باشد كه يك سوم بوته‏ها به گل بنشينند . در جيره غذايى گاو شيرى، بين دو تا چهار كيلوگرم يونجه در روز كافى و مطلوب است . آسياب ميكسر علف باغ: اين علف در تغذيه گاو شيرى و پروارى به كارگيري مى‏شود . به دليل داشتن رشته‏هاى بلند، نشخوار دام‏ها را زياد مى‏كند . به علاوه در گاوهاى شيرى سبب ساز بيشترشدن چربى شير مى‏شود . براى جلوگيرى از خارج‏شدن سريع خوراك‏هاى آردى از تن دام‏هاى پروارى از اين علوفه به كارگيري مى‏كنند . كاه به علت خشك و پُرحجم‏بودن، قيمت غذايى زيادى براى دام‏ها ندارد . از نظر ارزش غذايى، كاه جو از كاه گندم بهتر مي باشد . همچنين كاه گندم از كاه برنج خوبتر مي باشد . براى دام‏هاى سنگين بهتر ميباشد كه كاه به صورت رشته‏هاى بلند باشد . مصرف كاه بايد كم و به اندازه لازم باشد . هر چه مقدار اين علوفه در جيره غذايى دام‏ها بيشتر باشد، جلوى هضم و مصرف بيشتر طعام را مى‏گيرد . بهت راست كاه را هميشه بعد از خوراك‏هاى ديگر به دام‏ها داد . در صورتيكه كاه و علوفه‏هاى مثل آن به رخ غنى گرديده به دام‏ها داده شوند . قيمت غذايى بيشتر مى‏دارند . براى گاوهاى خشك مى‏توان مقدار بيشترى از اين علوفه در جيره غذايى قرار داد . سيلوها: براى به كار گيري بيشتر و خوبتر از علوفه‏هاى خشك و هضم خوبتر اين علوفه‏ها، آنها را سيلو مى‏كنند . ب - خوراك‏هاى فشرده گرديده يا كنسانتره دامى علوفه‏هاى آردى و خوراك‏هايى كه از رشته‏هاى كمى تشكيل شده‏اند رإ خوراك‏هاى كنسانتره‏اى مى‏گويند . وقتى ميزان مشخصى از ماده‏هايى مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، كنجاله تخم پنبه را با تكميل‏كننده‏هاى معدنى و ويتامينى مخلوط كنند، خوراك كنسانتره تهيه مى‏شود . براى برطرف‏كردن نياز غذايى دام‏هايى كه توليد بالايى دارند، علاوه بر علوفه بايد مقدار مشخصى از كنسانتره دامى هم به كار گيري كرد . به گاوهاى بومى و دورگ روستايى كه بيشتر از هشت كيلوگرم شير توليد مى‏كنند، بايد مقدار مشخصى كنسانتره دامى بخشيد . به دامداران عزيز پيشنهاد مى‏شود در‌صورتي‌كه خوراك را از كارخانه خريدارى مى‏كنند، در هنگام تهيه و ادغام كردن كنسانتره در كارخانه حضور داشته باشند . به اين ترتيب، مى‏توانند كنترل كنند كه از هر ماده‏اى به ميزان مشخص و معلوم و ضروري در كنسانتره تركيب گرديده مي باشد و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود . براى تهيه كنسانتره به وسيله خود دامدار، مى‏توانيد از دستور زير استعمال كنيد . اين امر براى گاو شيرى كه بين آبادي تا پانزده كيلوگرم شير توليد مى‏كند، مطلوب است . مقدار جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سى و پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تا آبادي درصد، كنجاله تخم پنهب پنج تا هفت درصد، نمك نيم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد بايد باشد . به اين ماده‏ها مقدارى كربنات كلسيم يا دى‏كلسيم فسفات هم طولاني تر مى‏كنند .
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۰:۱۵ توسط:علي پور موضوع:

تاثير وزن زنده و نمره شرايط تن ميش

تاثير وزن زنده و نمره شرايط تن ميش در برهه زماني آميزش بر راندمان ايجاد نظير و فصل بره زايي توده گوسفند كردي غرب مرزو بوم در حالت رويش سنتي تاثير وزن زنده و نمره حالت تن ميش در مقطع آميزش بر راندمان ايجاد مثل و فصل بره زايي عده گوسفند كردي غرب مرز و بوم در موقعيت رشد سنتيوزن زنده و نمره وضعيت تن ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد در ساليان ۱۳۷۸و۱۳۷۹ در ۵ گله عده گوسفند كردي كه به رخ غيرمتمركز در استان ايلام پرورش مي يافتند، مقدار گيري شد (۱۲۲۸ ركورد مربوط به ۶۱۴ راءس ميش داشتي) . داده ها مربوط به برهه زماني زايش ميش ها (۳۱۰۰ ركورد مربوط به ۱۵۷۰ مركز ميش داشتي) در در بين سالهاي ۷۹-۱۳۷۳ و داده ها مربوط به برهه زماني جفتگيري ميش ها (۱۲۲۸ ركورد مربوط به ۶۱۴ مركز ميش داشتي) در سال هاي ۱۳۷۸و۱۳۷۹ هم مسئله آناليز قرار گرفت . حداكثر اندازه جفتگيري در ماه تير و در سود حداكثر مقدار زايش در ماه آذر بود . آسياب ميكسر پس از عده آوري داده ها مربوط به زايش، ميش ها براساس باروري و فصل بره زايي به سه گروه پاييزه زا، داراي زايش زمستانه و قصر تقسيم شدند . اثر وزن زنده ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد و تغييرات آن بر باروري و فصل بره زايي مضمون‌ دار بود (۰۵/۰>p) . ميش هاي قصر نسبت به ميش هايي كه در پاييز يا اين كه فصل زمستان زايش داشتند، در فصل جفتگيري سبك تر بودند (۰۵/۰>p) . ميش هاي زايش پاييزه در ماههاي خرداد ماه و تير سنگين خيس از ميش هاي دارنده زايش زمستانه بودند (۰۵/۰ >p) . در ماه مرداد تفاوت معني داري ميان متوسط دستكم مربعات وزن زنده ميش هاي زايش پاييزه و ميش هاي داراي زايش زمستانه مشاهده نشد . اثر سن ميش بر باروري و فصل بره زايي مضمون‌ دار بود (۰۵/۰>P) . با ارتقاء سن از ۲ به ۵ سال، نسبت ميش هاي قصر از ۱۷ درصد به ۹ درصد كاهش مييافت (۰۵/۰>p) . نمره حالت تن (BCS) ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد (۰۱/۰>p) و تغييرات آن (۰۵/۰>p)، اثر مضمون‌ داري بر باروري و فصل بره زايي داشتند . ميانگين حداقل مربعات BCS ميش هاي زايش پاييزه در ماههاي خرداد و تير نسبت به ميش هاي دارنده زايش زمستانه و ميش هاي قصر اكثر بود (۰۵/۰>p) البته تفاوت معني داري در بين BCS ميش هاي داراي زايش زمستانه و زايش پاييزه در ماه مرداد مشاهده نشد . BCS ميش هاي قصر در ماههاي تير و مرداد نسبت به دو تيم ديگر كمتر بود (۰۵/۰>p) . با ارتقا BCS ميش (در ماه تير) از ۰/۲ به ۵/۳ واحد، نسبت ميش هاي قصر كاهش (۰۵/۰>p) و نسبت ميش هاي زايش پاييزه ارتقاء مييافت (۰۵/۰>p) . نتايج اين تحقيق بيانگر اهميت انجام فلاشينگ در مورد ميش هاي جوانتر و ميش هاي داراي BCS پايين (در اواخر بهار و اوايل تابستان) به مراد متمركز نمودن زايش ميش هاي جمع كردي در فصل فصل‌پاييز و همچنين كاهش درصد ميش هاي قصر در گله، مي باشد .
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۲:۴۱ توسط:علي پور موضوع:

علامت ها ظاهري زايمان در گاو

علامت ها ظاهري زايمان در گاو ناآرامي – گوساله زايي- خروج جفت ناآرامي: آسياب ميكسر گاو هر چندين گاهي بلند مي شود و مي نشيند و سهل وآسان نمي‌باشد . درد زايمان به هنگام پره شدن كيسة آب قابل مشاهده است .مواد چسبنده و لغزنده درون كيسه آب براي وضع حمل طبيعي اضطراري است . در گاوهاي بالغ گوساله زايي ممكن است تا 2 ساعت و در تليسه ها تا 4 ساعت طول بكشد . گوساله زايي: در گاوهاي بالغ گوساله بايستي طي نيم ساعت پس از ظاهر شدن در دهانه گردنه رحم خارج شود و براي تليسه اين مدت حدود 2 ساعت است . خروج جفت : جفت ميان نيم تا 8 ساعت سپس از زايمان از گاو خرج مي شود . جفت ماندگي در 8 تا 10% از زايمان ها معمولي مي‌باشد . تغذيه ويتامين سر و صدا . دي . اي . سلنيم . فسفر و كلسيم جفت ماندگي را به حداقل مي رساند . گوساله مي بايست بلافاصله آنگاه از جدا ناف شروع به تنفس كند . تنفس گوساله را مي توانايي با بيرون ساختن مواد موكوسي موجود در داخل سوراخهاي بيني, مالش براي تحريك آن, وارد كردن انگشت به باطن سوراخهاي بيني براي تحريك تنفس و يا استفاده از تنفس مصنوعي, مقدمه كرد . بند ناف مي بايست بريده و در مسافت حدود 5 c .m بدن گره داده شود .تا از ورود باكتري به داخل تن دوري شود . براي ضد عفوني كردن بند ناف مي توانايي از الكل به كار گيري كرد .گذشته از انتقال گوساله به محلي خشك و عاري از كثافات مي بضاعت و توان براي خشك كردن آن از پارچه يا برگه به كار گيري كرد . مراقبتهاي ويژه گاو در زايشگاه: زيرا طي پروسه زايمان فشار مضاعف شديدي به گاو وارد مي‌شود و انرژي زيادي از گاو مصرف مي شود . به گاو داروهاي تقويتي و ويتامين تزريق ميشود -بعد از باز شدن سرويكس تزريق 10-15 c .c اكسي توسين جهت تسهيل در زايمان . -تزريقCMP 200 c .c -تزريقAD3E 20 c .c -تزريق 10 c .c اكسي توسين عمليات بعد از زايش در زايشگاه: -خارج كردن گاو از باكس زايش و انتقال آنبه بهار بند گاوهاي نو زا جهت مراقبتهاي بعد از زايمان . -نظافت كردن باكس -شستن باكس با آب فشار قوي -شعله افكني بطور كامل -ضد عفوني كردن با محلول كلر 5% آغوز منزل و گوساله داني : ساختمان : آغوز خانه: اين ساختمان چسبيده به محل زايشگاه بوده و گوساله هاي يك تا قريه روزه را در اين مكان مراقبت مي نمايند اين محلي زياد مناسب از جهت مراقبت گوساله مي‌باشد چراكه وضعيت دوچندان در اختيار گرفتن گرديده بوده گرما و سرماي محفظه به داخل آن نفوذ نمي نمايد و گوساله ذيل حيث دكتر معالج رويش ميابد پس از عبور كرد روستا روز از به دنياآمدن و شرايط جسماني گوساله آن را به گوساله داني منتقل مي كنيم . گوساله تا 70 روزگي در باكس انفرادي قرار داراست و گوساله هاي نر تا 70 روزگي و گوساله هاي ماده تا 90 روزگي شير مي خورند و پس از آن شير گيري مي شوند و در خوراك آن‌ها يونجه بيش تر مي كنند در بهار بندهاي گونه جمعي محافظت مي شوند . گوساله هاي نر و ماده در اين راءس به علت نبود جا در 7 تا 8 ماهگي از هم انقطاع مي شوند . آغوز اولي شير توليدي بعد از آن از زايمان را آغوز گويند كه ادغام زياد متفاوتي با شير معمولي داراست . بيشترين اختلاف ، در درصد بالاي پروتئين آغوز ميباشد . بخش اعظم افزايش پروتئين آغوز به حضور گلوبولين ها به خصوص ايمونوگلوبولين ها نسبت داده مي شود ، كه حاوي پادتن ها مي باشند . دستگاه گوارش پادتن ها را طي 24 ساعت اول زندگي گوساله جذب مي كند و يك مصونيت غيرفعال را از گاو به گوساله انتقال مي دهد . درصد هاي خاكستر و چربي آغوز تا اندازه اي از شير طبيعي بيشتر ميباشد . اين اختلاف منجر مي شود كه كل مواد جامد ممكن است ناشي از اين راستي باشد كه گوساله جديد متولد شده نياز به يك منشا توانمند انرژي دارااست و طبيعت از اين روش نياز او را برطرف نموده ميباشد . ميزان ويتامين A در آغوز حدود 10 برابر شير معمولي مي‌باشد . ذخيره ويتامين A در گوساله جوان در هنگام ميلاد خيلي ناچيز مي‌باشد و مصرف آغوز راهي براي ارتقاء پرسرعت ميزان اين ويتامين است . ويتامين A به جهت نقش آن در مهار بيماري هاي عفوني از اهميت بالايي برخوردار مي باشد . رويش گوساله ها از ولادت تا شيرگيري گوساله ها آن‌گاه از تولد به مقطع 10 روز در باكس هاي انفرادي در آغوز منزل محافظت مي شوند وتا دو سه روز اوليه به آن ها روزي سه وعده آغوز داده مي شود به يار يك سطل آب كه بعد از آن از دادن هر وعده شير به آنها داده ميگردد و يك سطل كنسانتره كه از به عبارتي اولِ ميلاد در اختيار گوساله قرار دارد تا به ميل كردن آن عادت نمايد . براي شير دهي به گوساله هاي تازه متولد گرديده بعد از آن از دادن آغوز از شير هاي ورم پستاني كه استريل گرديده و توشه ميكروبي آن زير آمده استعمال مي كنند . براي گوساله هاي نو متولد گرديده وشير نمي خورند بايستي دست را شست و انگشت خود را در دهن گوساله قرار بخشيد تا آن را بمكد هنگامي گوساله شروع به مكيدن كرد دست خود را داخل سطل شير مي كنيم تا گوساله هم پا با مكيدن دست ما شير را هم ببلعد در شراي به اين طرز گوساله شير نخورد از راز پستانك به كار گيري كرده به اين رخ كه راز پستانك را درون دهن گوساله كرده تا آن را بمكد وسپس راز گوساله را به سمت سطل شير ارشادوراهنمايي كرده تا گوساله همپا با مكيدن رمز پستانك از طريق شكاف هايي كه در راز پستانك وجود دارااست شير را بخورد در صورتيكه به اين فيس هم نتوانستيم به گوساله شير دهيم از شلنگ براي خوراندن شير استفاده مي كنيم به اين صورت كه شلنگ را درون دهان گوساله كرده و شير را كه در مخزني مدرج ميباشد به گوساله ميخورانيم . در آغوز منزل براي گوساله هايي كه ضعيف هستند به يار آب آنان يك قاشق مولتي ويتامين بيش تر مي كنند . گوساله ها با اعتنا به جسه در 10 روزگي به جعبه هاي انفرادي ديگري در گوساله داني منتقل ميشوند كه در آنجا روزي دو وعده شير به هم پا آب و كنسانتره به آن ها داده ميشود . بستر گوساله ها در باگس هاي انفرادي گوساله داني در ابتداي ورود كاه مي باشد كه پس از يك ماه آن را با تشك هاي اختصاصي عوض مي كنند
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۶:۳۴ توسط:علي پور موضوع:

جيره شترمرغ

جيره شترمرغ، تغذيه با مواد گياهي و هضم آن خوارك شترمرغ عمدتا از گياهان سبز، دانه هاي غلات، بذر علوفه هاي آبدار و حشره‌ها كوچك تشكيل گرديده مي باشد . شترمرغ بالغ بطور روزمره و درمقايسه با گاو سه جايگاه با مواد كم آب كنسانتره اي بميزان ۲/۵ – ۷/۵ درصد وزن تن تغذيه مي نمايد . آسياب ميكسر در مزارع رشد شترمرغ بالاترين هزينه مربوط به غذا پرنده مي باشد و درسيستم استفاده از چراي آزاد هر هكتار زمين يونجه كاري جوابگوي تامين غذاي۸ قطعه شترمرغ خواهد بود . در طي رويش جوجه با وضعيت نرمال چنانچه از تغذيه كافي و قابل قبولي برخوردار باشد بندرت مبتلا بيماري مي شود . تغذيه نقش زياد اساسي در رويش شترمرغ دارد و شترمرغها به تغذيه مطلوب طي ۲۱۰ روز نخستين معاش تهيدست مي باشند و پس از اين تراز وارد مرحله مراقبت و بعد از آن از ۳۳۰ روزه گي وارد سيكل كشتار شده و جيره آنها در هر يك از اين روند عوض مي شود . بنابر اين بسيار حساس هست كه جوجه ها در فرايند رويش به مقدار كافي خوراك با كيفيت در اختيار داشته باشند تا به وزن ايده ال ۹۰ – ۱۰۰ كيلو گرم در حداقل بازه ممكن برسند . درشرايط آزاد در طبيعت جوجه ها خاطره مي گيرند چه‌طور با سرمشق برداري از پدر و مادر و يا بقيه پرنده ها و حيوان ها كردار تغذيه اي پيدا كرده بتوانند چرا نمايند به همين خواسته درسيستمهاي رويش صنعتي و بسته از يك مادر مصنوعي يا يك جوجه مسن خيس براي آموزش جوجه ها ي جوان تر استعمال مي شود تا بتوانند رويكرد طعام خوردن را بياموزند . تغذيه بموقع جوجه ها بستگي به شيوه به كارگيري جوجه دردوران ۱۴ – ۱۰ روزه نخستين زندگي ازكيسه زرده دارد بنابر اين جوجه ها بايد دراين بازه هنگامي از زرده به نحو مطلوب به كارگيري كرده تا از توان رويش و نمو و ايمني بالا برخوردار باشند . به جيره پرنده مقداري شن بايد بيش تر شود و به ميزان ۲۰ درصد جيره علوفه سبز در اختيار پرنده قرار گيرد بطوريكه جوجه­ها را رنگ سبز علوفه تحريك به نوك زدن نمايد . از ظروف كم عمق يا سيني براي ريختن خوراك جهت تغذيه پرنده به كارگيري مي شود علاقه جوجه ها به غذاي نمناك عمده بوده و با علاقه به آن نوك مي زند و غذاي پرنده عمدتا به شكل پليت و يا آردي مي باشد و چنانچه طعام بصورت آردي در اختيار پرنده قرار گيرد باعث كاهش هزينه آن نسبت به شكل پليت گرديده مي باشد . پرنده بخش اعظم اوقات خويش را صرف نوك زدن به غذا مي كند بنابر اين كمتر دچارناهنجارهاي رفتاري مي گردد . بجاي استعمال از پليت در مزارع مي توانايي از ملاس و يا چربي اشباع شده به غذا بيشتر نمود تا از تكثير گرد و غبار در آن به دست كم كاهش يابد اگر چه كه در اين منش هزينه غذا گرانتر از دسته آردي مي باشد . درجوجه هاي جديد متولد گرديده تا سن ۱۳ هفتگي معمولا از طعام آغازين (starter ) با پروتئين نپخته بالا استعمال مي شود و از ۱۳ هفتگي تا ۴۰ هفتگي جيره استارتر به جيره پرورش (grower ) تغيير تحول داده مي شود و از ۴۰ هفتگي تا بازه زماني كشتار پرنده مي بايست با جيره نگهداري تغذيه شود و متناوبا اين پرنده ها ممكن است با جيره مراقبت بمدت ۱۵ هفته تغذيه گردند كه بستگي به موقعيت تن پرنده و تقاضاي بازار مصرف داراست . مواد بخش اعظم تشكيل دهنده جيره شامل ذرت و كنجاله با اندازه انرژي بالا بصورت كنسانتره هم پا با يونجه بعنوان منشاء اصلي فيبر و پروتئين مي باشد . پودر ماهي و دانه هاي روغني از منابع اصلي پروتئين خام و چربي بخصوص اسيدهاي چرب ضروري مثل لينولنيك و لينولئيك مي باشند همچنين پودر گوشت بعنوان يك منشاء بسيارمهم و سرشار از پروتئين و اسيدهاي امينه براي شترمرغ محسوب مي گردد . متيونين و ليزين بعنوان اسيدهاي آمينه لازم كه عمدتا در علوم تغذيه بعنوان اجزاء داراي اهميت جيره مسئله نياز تن پرنده بوده زمينه استفاده قرار مي گيرند . از مكمل ويتاميني و معدني در بالانس جيره بعنوان منابع ويتاميني و تامين مواد معدني موضوع نياز پرنده زمينه به كارگيري قرار مي گيرند و سنگ آهك بعنوان مبداء كلسيم بصورت منوفسفات كلسيم ميزان مورد نياز كلسيم و فسفر بدن پرنده را تامين مي كنند . توليد حالت مناسب توام با ادب در مقطع تناول كردن غذا براي پرنده ها مضاعف حساس مي باشد بنابر اين در تنظيم جيره علاوه بر نكات بالا به اين مسئله هم مي بايست دقت خاص نمود . از پودر ملاس جهت پيش گيري از دهيدراتاسيون به كار گيري مي شود . حتمي مي‌باشد كه به جيره كامل كننده ويتامين و اسيد هاي آمينه بر شالوده نيازهاي روزمره بيشتر گردد . پنبه دانه، كنجاله و يا دانه آنها نبايد در ادغام جيره غذايي شترمرغ استفاده شود و از سم گوسيپول موجود درآنها مي بايست اجتناب گردد زيرا پنبه دانه و توليدات حاوي گوسيپول دارنده دست اندركاران ضد جيره و تغذيه اي مي­باشند . نمك جيره نبايد از نيم درصد (۵/%) تجاوز نمايد نمك از سديم وكلر تشكيل گرديده و براي بالانس الكتروليتهاي واجب در تن موضوع استعمال قرار مي گيرد همچنين بعنوان چاشني باعث جذب غذا با ميل بيشترمي گردد . آب منزه و نو و به مقدار آزاد بايستي در دسترس پرنده قرار گيرد لذا دسترسي به آب كافي رابطه مستقيم با جذب غذا داراست . عموما پرندگان در مقابل دريافت يك گرم خوراك به دو گرم آب نياز دارا‌هستند و مصرف آب در شترمرغها شبيه با حيوان ها ادغام جيره و مواد تشكيل دهنده طعام شترمرغ در سنين متعدد براساس گرم دركيلو گرم از تغذيه كافي و مناسبي برخوردار باشد بندرت در گير بيماري مي شود . تغذيه نقش بسيار اصلي در رشد شترمرغ دارااست و شترمرغها به تغذيه مطلوب طي ۲۱۰ روز اوليه معاش تهي دست مي باشند و پس از اين تراز وارد مرحله مراقبت و آن‌گاه از آن ساخت مي گردند .
برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۴:۵۶ توسط:علي پور موضوع: